Personer med svekket immunforsvar

Pasienter med alvorlig svekket immunforsvar har tilbud om en oppfriskningsdose (fjerde dose).

Har du svekket immunforsvar og det har gått mer enn tre måneder siden tredje dose koronavaksine? Da kan du få en oppfriskningsdose.

Drammen kommune kaller inn når det har fått tre måneder siden tredje dose. Mottar du ikke et slikt tilbud etter at det har gått tre måneder siden tredjedosen, ber vi deg ta konakt med Drammen kommune for å bestille time på tlf 32 04 40 00.

Pasientgrupper

Tilbudet gjelder disse pasientgruppene:

  • Organtransplanterte, beinmargstransplantasjon siste to årene, eller en pågående graft versus host-sykdom (GVHD) som krever immunsuppresjon, etter vurdering av behandlende sykehusspesialist.
  • Alvorlig og moderat primær immunsvikt
  • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immunsuppressiv behandling
  • Aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5
  • Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon
  • Pågående betydelig immunsuppressiv behandling av annen årsak der indikasjon er vurdert av spesialisthelsetjenesten (prednison (≥20 mg prednison eller tilsvarende per dag), cellegift og enkelte andre legemidler som behandlende spesialist vil gjøre en vurdering av)
  • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor. Alder alene anses foreløpig ikke som indikasjon for en tredje dose.