Slik foregår vaksineringen mot korona i Drammen kommune.

Drammen kommune sender ut brev til dem som står for tur. I brevet ber kommunen deg om å registrere deg på helseboka.no om du ønsker vaksine eller ikke.

Når det nærmer seg din tur, mottar du et brev fra Drammen kommune. I brevet blir du bedt om å logge deg inn helseboka.no og registrere om du ønsker vaksine eller ikke:

Det er tre måter å registrere seg på: enten gjøre deg selv via nett, få hjelp av pårørende eller ringe kommunen og få hjelp over telefon.

På den måten blir du satt i vaksinekø hos kommunen. Samtidig får kommunen nødvendig informasjon for lett å nå deg når du blir bedt om å bestilles time.

Når du er registrert i vaksinekø, vil vi kunne kontakte deg som har takket ja til vaksine på SMS og telefon.

Når det er din tur i køen, vil du motta SMS fra Drammen kommune om at det er åpnet for at du kan bestille time.

Dette kan du selv gjøre ved å klikke på lenken som følger med SMSen.

Invitasjonen til å bestille time er personlig. Det innebærer at bare den som mottar SMS kan bestille time til vaksinering. 

SMSene for timebestilling til den aktuelle aldersgruppa blir ikke sendt ut samtidig. Ut fra antallet doser kommunen mottar blir det sendt SMS til et tilfeldig utvalg blant de i aldersgruppa som har meldt fra at de ønsker vaksine.

Når du bestiller time på nett, bestiller du time for både første og andre dose. Det skal være 6 eller 12 ukers mellomrom mellom første og andre dose, avhengig av alder og hvilken vaksinetype du får.

Når du bestiller time til den første vaksinasjonsdosen, vil det automatisk opprettes en ny timeavtale til deg for den andre dosen.

I tillegg må du fylle ut egenerklæring for vaksinasjon, og lese informasjonen som gis i forbindelse med denne.

Etter bestilling

Når du er registrert til time, vil du få bekreftelse på timebestillingen på SMS.

Om du ikke mottar SMS innen én time, ring 32 04 44 44 for å sjekke at bestillingen er i orden.

I SMSen du mottar med bekreftelse på vaksineringsavtale, får du også bekreftet hvor vaksineringen skjer.

En tid framover vil vaksinering mot korona skje i Drammenshallen. De som har time til dose to i Ebbestadhallen og Samfunnshuset i Mjøndalen opprettholder sine avtaler der.

Drammenshallen
Knoffsgate 18
3044 Drammen