Veileder til vaksinering

Hvor mange doser og når vaksinene bør tas avhenger av hvilken aldersgruppe du tilhører.

Beskyttelse mot koronavirus oppnås ved det som kalles immunologiske reaksjoner. Gjennomgått koronasykdom og en vaksinedose anses begge som immunologiske reaksjoner.

Det innebærer at gjennomgått infeksjon kan telles som én vaksinedose hvis det er mer enn tre uker mellom vaksine og gjennomgått infeksjon.

  • De over 45 år bør ha tre slike reaksjoner.
  • Alle i alderen 16–44 år bør ha minst to reaksjoner.
  • Barn og unge får sjeldent alvorlig forløp av korona, men aldersgruppen 5–15 år kan få inntil to vaksinedoser.

Det bør gå 12 uker mellom gjennomgått koronasykdom og en vaksinedose.

Koronasertifikat

Gjennomgått koronasykdom regnes ikke med når det gjelder koronasertifikat. Da telles bare vaksinedoser. Det betyr at innbyggere som ønsker det, kan få en ekstra vaksinedose for å oppfylle et innreisekrav, selv om de tilhører gruppene som anses godt beskyttet og dermed ikke anbefales oppfriskningsdose.

For å få koronasertifikat må du falle inn under én av disse tre:

  • Første dose for 3-15 uker siden
  • Andre dose for maksimum ni måneder siden
  • Tredje dose gir koronapass som ikke går ut

Vaksineanbefalinger

Se hvilke anbefalinger som gjelder for de ulike gruppene:

Antall doser

Hvor mange doser kan personer med alvorlig svekket immunforsvar få?

Denne gruppa kan få tre doser i grunnvaksinering, i tillegg til én oppfriskningsdose.

For å motta tredje dosen må du imidlertid ha legeerklæring.

Tid mellom dosene

Hvor lang tid bør det gå mellom hver dose?

To eller fire uker avhengig av vaksinetype mellom dose én, to og tre.

Tre måneder til oppfriskningsdosen.

Antall doser

Hvor mange doser anbefales?

Det anbefales 3 reaksjoner. En reaksjon er enten en vaksinedose eller gjennomgått koronasykdom.

Dette kan være 2 grunnvaksinering pluss oppfriskningsdose, eller to doser og koronasykdom.

Denne aldersgruppa kan få en 4. dose/reaksjon, dersom det er mindre enn 3 måneder mellom reaksjon 2 og 3.

Tid mellom dosene

Hvor lang tid bør det gå mellom hver dose?

Det bør gå 3-4 uker mellom vaksine 1 og 2, avhengig av vaksinetype.

Til oppfriskningsdose (dose tre) bør det gå 20 uker.

Antall doser

Hvor mange doser anbefales?

Det anbefales 3 reaksjoner. En reaksjon er enten en vaksinedose eller gjennomgått koronasykdom.

Dette kan være 2 grunnvaksinering pluss oppfriskningsdose, eller to doser og koronasykdom.

Tid mellom dosene

Hvor lang tid bør det gå mellom hver dose?

Det bør gå 3-4 uker mellom vaksine 1 og 2, avhengig av vaksinetype.

Til oppfriskningsdose (dose tre) bør det gå 20 uker.

Antall doser

Hvor mange doser anbefales?

Det anbefales 2 reaksjoner. En reaksjon er enten gjennomgått koronasykdom eller en vaksinedose.

Men du kan få 3 reaksjoner. Dette betyr enten 2 grunnvaksinering pluss oppfriskningsdose eller to vaksinedoser og koronasykdom.

Tid mellom dosene

Hvor lang tid bør det gå mellom hver dose?

Det bør gå 3-4 uker mellom vaksine 1 og 2, avhengig av vaksinetype.

Til oppfriskningsdose (dose tre) bør det gå 20 uker.

Antall doser

Hvor mange doser anbefales?

Det anbefales 2 doser med Pfizer.

Tid mellom dosene

Hvor lang tid bør det gå mellom hver dose?

Det bør gå 3-4 uker mellom vaksine 1 og 2, avhengig av vaksinetype.

Antall doser

Hvor mange doser kan barnet få?

Barn fra 12-15 år kan få 2 doser med Pfizer.

Samtykke

Kreves samtykke for vaksinering?

Det kreves samtykke fra den eller de som har foreldreansvaret for barnet.

Og det må gis samtykke for hver vaksinedose.

Tid mellom dosene

Hvor lang tid bør det gå mellom hver dose?

Det bør gå 3-4 uker mellom vaksine 1 og 2.

Antall doser

Hvor mange doser kan barnet få?

Barn fra 5-11 år kan få to doser med en egen barnevaksine fra Pfizer.

Samtykke

Kreves samtykke for vaksinering?

Det kreves samtykke fra den eller de som har foreldreansvaret for barnet.

Og det må gis samtykke for hver vaksinedose.

Tid mellom dosene

Hvor lang tid bør det gå mellom hver dose?

Det bør gå 3-4 uker mellom vaksine 1 og 2.