Du kan registrere om du ønsker vaksine eller ikke på tre ulike måter.

Du kan enten 1) registrere deg selv, 2) få litt hjelp fra vaksinetelefonen og selv legge inn når du ønsker time 3) ringe vaksinasjonstelefonen.

Alternativ 1: Registrere deg selv

 1. Trykk på linken for vaksineregistrering.
  Du kommer da inn på nettsiden www.helseboka.no. Vi anbefaler at dere gjør registreringen ved hjelp av datamaskin eller nettbrett og nettleseren Google Chrome.
 2. Logg deg inn ved å bruke kodebrikke, BankID eller BankID på mobil.
 3. Deretter skal du registrere fødsels- og personnummer, telefonnummer og svare på spørsmålene som stilles. Spørsmålene gjelder om du ønsker å ta vaksine og hvor i Drammen kommune du ønsker å få vaksinen.
  Kommunen vil bruke telefonnummeret du registrerer til å informere deg om videre vaksinasjonsprosess. Dersom du selv ikke har mobiltelefon, må du registrere mobiltelefonnummeret til noen som kan bistå deg med å bestille time til vaksinasjon når dosene er klare, og det blir din tur til å vaksineres.

Alternativ 2: Du har ikke mulighet til å bruke nettet - ring vaksinasjonstelefonen

 1. Ring vaksinasjonstelefonen på 32 04 44 44.
  Der får du nødvendig hjelp til å registrere opplysningene om vaksinasjonen.
  Vær oppmerksom på at det kan være lang ventetid på telefonen.
 2. Når du har registrert deg, vil du etterhvert bli varslet på SMS når det åpnes for at du kan få vaksine.
 3. Når du har mottat SMS om at det åpnes for timebestilling, må du følge lenken og bestille time for vaksinering. 

Alternativ 3: Du har ikke mulighet til å håndtere SMS

 1. Ring vaksinasjonstelefonen på 32 04 44 44.
  Der får du nødvendig hjelp til å registrere opplysningene om vaksinasjonen.
  Vær oppmerksom på at det kan være lang ventetid på telefonen.
 2. Når det blir din tur kan du si fra om du ønsker vaksien eller ikke. Ønsker du vaksine får du få time til vaksinering. 

Etter registrering i vaksinekø

Vaksinen er gratis, og den består av to doser. Når du bestiller time til den første vaksinasjonsdosen, vil det automatisk opprettes en ny timeavtale til deg for den andre dosen.

Vi gjør oppmerksom på at telefonnummer 32 04 44 44 bare skal brukes til vaksineregistrering og det blir ikke besvart spørsmål her utover infoen som finnes på kommunens vaksineside.