Vi tar vannprøver på ulike badesteder hver uke i perioden juni – august.

Vannkvalitet

Måleresultater over flere år viser at det i alle tjern er god vannkvalitet. I fjord og elv er vannkvaliteten vekslende mellom mindre god og ikke egnet. Ikke egnet for bading opptrer oftest i perioder med mye nedbør.

Badested Uke 24 Vannkvalitet/temperatur Uke 25 Vannkvalitet/temperatur Uke 26 Vannkvalitet/temperatur Uke 27 Vannnkvalitet/temperatur
Åssiden elvepark, strand 60/12,3 1500/16,5 240/18,8 220/17,3
Åssiden elvepark, plaskedam 40/12,8 710/17,1 270/18,7 300/17,2
Gropa 56/11,9 83/16,4 120/18,8 260/16,8
Bragernes strand ved volleyballnett 51/11,3 1500/16,2 260/18,6 75/17,1
Holmenokken   1500/16,5 -/19,4  
Strømsø strand   1500/17    
Sota Fjordpark     180/19,6  
Bragernes Fjordpark       120/17,7
Stordammen   9/22,2    
Vannverksdammen   40/20,2    
Landfalltjern 8/16      
Klopptjern 0/15,2      
Blektjern 2/15,9      
Årbogen, Krokstadelva   13/17,2    
Hagatjern, Mjøndalen   1/21,6    
Tangenhavna, Svelvik     34/19,6  
Skjæra, Svelvik     12/20,5  
Knemstranda/ Bokerøya, Svelvik     31/21,7  
Stikker'n, Svelvik     27/21,5  
Trulsestranda, Svelvik     120/21,4  
God Mindre god Ikke egnet for bading Ikke målt
Under 100 100-1000 Over 1000  

kontakt miljørettet helsevern

  • Telefon: 32 04 68 83
    Faks: 32 83 88 10
    E-post: