• Keylin Hauvre (fysioterapeut
  • Desiree Are (manuellterapeut med kurs i kognitiv terapi)

Telefon

32 87 34 34

Besøksadresse

Flisveien 4 (Meny-bygget Krokstadelva)

Frikort for helsetjenester

Informasjon om gjeldende regler for økonomisk refusjon finner du på helsenorge.no