Målgruppen for kurset er personer som sliter med søvn, bekymringer, plagsomme tanker, tristhet, matlysten eller annet som har med psykisk helse å gjøre.

Deltakerne må være villig til å gjøre en innsats selv for å få det bedre. Det blir gitt noen enkle oppgaver mellom hver gang.

Målgruppen har arabisk som språk – eller forstår godt nok norsk til at de ikke trenger tolking. Kurset er både for kvinner og menn.

På kurset får deltagerne vite mer om hva psykisk helse er og hvordan det påvirker oss. De får råd om hvordan de kan hjelpe seg selv, og de får noen teknikker de kan bruke. På den måten kan de bedre få til å mestre noen av vanskelighetene de møter i hverdagen.

Under kurset blir det mulighet for deltagerne til å stille spørsmål og komme med innspill. Det er ikke nødvendig å snakke hvis man ikke ønsker det.

Mestringskurset med tolk er i første omgang for arabisktalende, men kurset er tenkt for andre språk etter hvert. Kurset strekker seg over syv fredager, og man bør delta alle gangene.

Tema for de syv ukene:

  1. Hva er psykisk helse, vanlige reaksjoner på belastninger, hva er sammenhengen med plager i kroppen?
  2. Tanker og følelser
  3. Angst og bekymring
  4. Depresjon, tristhet som varer over tid
  5. Søvn og søvnvansker
  6. Livsstil
  7. Oppsummering og veien videre

Oppstart 15. oktober 2021. Kurset går hver uke fredager kl. 10.00–12.00.

Kurset holdes i Wergelands gate 13 (rett i nærheten av Drammen sykehus).

Påmelding

Kurset arrangeres av Psykisk helse- og rusarbeid i Drammen kommune.