For å forebygge koronasmitte må vi dessverre redusere noe på tilgjengelighet til tjenesten, samt noen av våre tjenestetilbud.

Følgende endringer gjelder fra og med 9. november 2020:

  • Er du i behov av hjelp fra kommunen for første gang, tar du kontakt med Lavterskel mottak på telefon 32 04 67 00. Ikke møt opp fysisk hvis ikke dette er avtalt med behandler.
  • Hvis du er aktiv bruker av våre kurs- og gruppetilbud på Lavterskel mottak i Nedre Storgate vil de holdes stengt inntil videre. Det arbeides med alternative tilbud. Det vil komme oppdatert informasjon når dette er på plass.