Fredholt ligger tilbaketrukket i et rolig boligstrøk, nær marka og med fine turmuligheter. Det er kort vei til buss til og fra Drammen sentrum.

Fredholt bo - og servicesenter er en institusjon for personer som har demenssykdom eller kjent kognitiv svikt. Fredholt har 28 rom fordelt på 2 avdelinger. Avdeling Rød gir langtids botilbud til 14 personer og avdeling Blå har 14 korttidsplasser.

Livsgledehjem

Logo Livsglede for eldre

Drammen kommune samarbeider med stiftelsen Livsglede for Eldre. De fleste av kommunens sykehjem er sertifisert som Livsgledehjem.

Konseptet Livsgledehjem går ut på at virksomheten lager et system for å oppfylle ni livsgledekriterier som ivaretar beboernes sosiale,kulturelle og åndelige behov. De ansatte jobber systematisk med å skape et meningsfullt innhold i beboernes hverdag uavhengig av hvem som er på jobb.

Servicetilbud

Frisør og fotpleier

Det er frisør og fotterapeut på sykehjemmet som pasienten kan benytte seg av. Time bestilles direkte hos frisør/fotterapeut. Personalet kan være behjelpelig med dette. Betaling skjer direkte til frisøren/fotpleieren.

Ledelse 

  • Virksomhetsleder: Randi Håkonsen, tlf: 918 78 098
  • Avdelingsleder: Lisa Brenne Lund, tlf 909 67 736

Telefon

32 04 91 00

E-post

fredholt.bss@drammen.kommune.no

Besøksadresse

Gamleveien 9
3030 Drammen