Villa Fredrikke ligger sentralt i kommunedel Bragernes og Øren. 

Villa Fredrikke aktivitetshus er et samarbeid mellom Drammen kommune og Drammen Sanitetsforening. Dette er et lavterskeltilbud til personer med demens i tidlig til moderat fase og for pårørende til demensrammede i alle faser av sykdommen i Drammen kommune. Villa Fredrikkes fokus ligger på å utnytte de funksjoner som hver enkelt har og å rette blikket mot det friske. En viktig del av arbeidet er også å spre informasjon, og at det på en enkel måte er mulig å komme i kontakt med sykepleiere for samtale og veiledning. Det er gratis å benytte tilbudet, men man må betale for mat, drikke og aktiviteter utenfor huset.

Det er ikke nødvendig å søke om plass ved Villa Fredrikke og våre gjester kan komme når de ønsker ved å følge en månedlig aktivitetsplan.

Noen dager er maten selve arrangementet på Villaen og andre dager er maten et tillegg til dagens program.

  • Mandag-tirsdag-torsdag koster lunsj, kaffe og kake 50 kr
  • Fredag koster lunsjen 80 kr da vi har en større varm lunsj og dessert

Pårørendetilbud

Demens er en sykdom som ikke bare rammer den syke, men også de pårørende. Vi driver derfor aktivt pårørendearbeid ved Villa Fredrikke. Du er som pårørende til en av våre gjester hjertelig velkommen til å delta på aktivitetene ved villaen.

Aktivitetsprogram

Det er mye som skjer ved Villa Fredrikke. I vårt månedlige aktivitetsprogram kan du plukke ut den aktiviteten som passer deg best.

Telefon

970 54 867
409 03 732

Besøksadresse

Amtmand Bangs gt 1
3019 Drammen