Alle tjenestene til personer med nedsatt funksjonsevne skal tilbake til normal drift.

Som følge av Koronapandemien har det i en lengre periode vært endringer i tjenestetilbudet. Tusen takk til alle dere for et godt samarbeid og for å bidra med å finne alternativ løsninger i en vanskelig periode.

Tjenestene våre følger de råd og veiledning som til enhver tid kommer fra nasjonale myndigheter.

Det er stor variasjon i utfordringsbildet hos tjenestemottakere på samme måte som det er stor variasjon i befolkningen. I samarbeid med råd fra fastlegene er vi kjent med at flere av våre tjenestemottakere har underliggende diagnoser som kan medføre en økt risiko for infeksjoner. Vi følger disse tjenestemottakerne ekstra tett opp.

Skulle koronaviruset igjen blusse opp har vi individuelle beredskapsplaner rundt hver enkelt tjenestemottakere. I tillegg har programområdet etablert et eget Trygghetsteam bestående av fagfolk som kjenne målgruppen.

Digitale løsninger

Vi vil fortsette med utprøving/ utlån av KOMPpro til tjenestemottakere. KOMPpro er en liten TV skjerm, skreddersydd for de med begrensede digitale ferdigheter, redusert syn, hørsel eller motorikk. Man trenger kun å slå den av og på – familie, venner og tjenesteytere tar seg av resten fra en app. Fra appen kan pårørende dele film, bilder og meldinger, eller starte en videosamtale, like enkelt som på sosiale medier.

Vi håper at dette tilbudet vi gi flere tjenestemottakere muligheten til kontakt med særlig risikoutsatte personer i sin omgangskrets.

Spørsmål?

Er det noe du er usikker på rundt dette kan du ta kontakt med din kontaktperson i kommunen.