Som følge av Koronapandemien kan det bli endringer i tjenestetilbudet fordi vi må prioritere annerledes, men grunnleggende behov vil bli dekket og det vil bli gjort individuelle vurderinger.

Det er stor variasjon i utfordringsbildet hos tjenestemottakere på samme måte som det er stor variasjon i befolkningen. Noen vil ha et større behov en vanlig, mens andre vil ha andre behov enn vanlig.

Variasjonen er stor, men flere av våre tjenestemottakere har underliggende diagnoser som kan medføre en økt risiko for infeksjoner og vi følger disse tjenestemottakerne ekstra tett opp.

Redusert tilbud

Avlastningstilbudet i sin opprinnelige form er redusert for å unngå at flere i en sårbargruppe er på samme sted. Vi er i dialog med de det gjelder og gir fleksible avlastningstilbud utfra individuelle vurderinger.

Dag-, og aktivitetssentrene har vært i kontakt med alle tjenestemottakere som bor hjemme hos foresatte, også der følges det opp med individuelle tilrettelegginger og vurderinger utfra situasjonen.

Tjenestene våre følger de råd og veiledning som til enhver tid kommer fra nasjonale myndigheter.

I tråd med anbefalingene fra NAKU (Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming) jobber vi nå med individuelle beredskapsplaner rundt hver enkelt tjenestemottakere, med særlig fokus på forebygging og hvis det skulle oppstå smitte.

Digitale løsninger

Digitale løsninger som vi øker er utprøving er KOMPpro til noen tjenestemottakere. KOMPpro er en liten TV skjerm, skreddersydd for de med begrensede digitale ferdigheter, redusert syn, hørsel eller motorikk. Man trenger kun å slå den av og på – familie, venner og tjenesteytere tar seg av resten fra en app. Fra appen kan pårørende dele film, bilder og meldinger, eller starte en videosamtale, like enkelt som på sosiale medier.

Vi håper at dette tilbudet vi gi flere tjenestemottakere muligheten til å opprettholde kontakt med pårørende og andre i den tiden vi står i.