Forebyggende helseteam for eldre arbeider med helsefremmende og forebyggende tiltak rettet mot seniorbefolkningen.

Tjenesten tilbyr hjemmebesøk til innbyggere det året de fyller 75 år. Målet er at den enkelte skal ivareta sin helse og ha et best mulig liv i eldre år.

Tilbudet er frivillig og gratis. De ansatte har taushetsplikt.

Hvis du har vedtak om dagsenter eller tjenester fra hjemmesykepleien, har du allerede en kontaktperson i kommunen, og vil da ikke få tilbud om hjemmebesøk fra forebyggende helseteam for eldre.

Du eller dine pårørende kan ta direkte kontakt med oss. Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege eller søknad på tjenesten.

Kontakt

Har du spørsmål, ta kontakt med en av sykepleierne i ditt område:

For kommunedeler 1,2,3, og 8:

  •  Ine Kristin Lie Elghar  905 99 517
  • Anita Sund 952 21 443
  • Kari Merete Krogh 952 10 802
  • Mari Hogganvik 413 01 222
  • Heidi Kleven 952 11 417

For kommunedeler 4,5,6,7, 9,10:  

  • Jorunn Haneset 977 76 236
  • Sissel Sæther 409 03 736
  • Marit Grepperud Moen 416 64 231
  • Kathrine Lieskar 416 64 513
  • Hilde Danielsen 952 29 750

Oversikt over de ulike kommunedelene