Hjelpemidler og teknologi

Kommunen har et eget lager med enkle hjelpemidler. Avdeling Hjelpemidler og Teknologi ligger i Evjegata 13 i Mjøndalen.

Du kan lese mer om hjelpemidler og teknologi på denne siden