Det oppfordres til å ringe på forhånd for avtale ved utlevering av hjelpemidler slik at vi kan behandle henvendelser på en best mulig måte for alle. Dørene holdes stengt for og begrense smittespredning. Ring på telefon 32 04 85 70 eller ring på personaldøren så vil vi bistå snarest.

Har du nedsatt eller redusert funksjon som påvirker hvordan du mestrer daglige aktiviteter eller gjøremål, kan du låne hjelpemidler fra kommunen. Hjelpemidlene kan gjøre det enklere for deg i din hverdag, og lånes for en kortere eller lengre periode.

Utlån av hjelpemidler Drammen

Kommunen har et eget lager med enkle hjelpemidler. Det er ønskelig at hjelpemidler blir hentet/levert av låntager selv eller pårørende med mindre annet er avtalt. Har du ikke mulighet for det, kjøres hjelpemidlene hjem til deg etter avtale.

Hvem får låne hjelpemidler?

For å låne hjelpemidler må du ha nedsatt funksjonsevne for en kortere eller lengre periode. Det gjøres en vurdering av ditt funksjonsnivå i hvert tilfelle. Ved lån av sykeseng og personløfter gjelder egne prioriteringer.
 
 Eksempler på hjelpemidler du kan låne:
 • Manuelle rullestoler
 • Dusjkrakker/dusjstol/badekarsete
 • Toalettstoler/toalettforhøyer
 • Rullatorer
 • Hjertebrett til seng
 • Sykeseng
 • Elektrisk personløfter

Du kan også kjøpe enkelte hjelpemidler på vårt lager. Blant annet krykker, ispigger, gripetang, sengeforhøyere og støttehåndtak.

Hvor lenge kan jeg låne hjelpemiddelet?

Korttidsutlån:

Hjelpemidlene kan lånes for en periode på inntil 3 måneder. Du kan få låne hjelpemiddelet i en lengre periode etter en vurdering, dersom du har behov for det.

Varig utlån:

Hvis ditt behov for hjelpemidler er varig, bistår vi deg med å kontakte riktig instans. Utstyr du har fått permanent fra NAV Hjelpemiddelsentral hjelper vi deg med å montere og vedlikeholde.

Bilde med veibeskrivelse til hjelpemiddellageret
Finn inngangen til kommunalt hjelpemiddellager (Hjelpemidler og teknologi)

Hjelp til vurdering eller langvarig behov for hjelpemidler

Ønsker du å søke om hjelpemidler for varig utlån (over 2 år), eller har behov for en helhetlig vurdering, kan du henvende deg til

Hørselshjelpemidler

Hørselskontakten kommer hjem til deg og bistår med kartleggingen av behovet for hørselshjelpemidler i forhold til lytting, varsling og kommunikasjonshjelpemidler. Hjelpemidlene blir utlånt fra NAV Hjelpemiddelsentral Buskerud.

Det er gratis å låne hjelpemidler. Når hjelpemidlene er innvilget på Hjelpemiddelsentralen, blir de utlevert og montert av hørselskontakten, som du også får ytterligere instruksjon av.
Hørselskontakten formidler ikke høreapparater. Trenger du høreapparat må du først få henvisning til spesialist. Fastlegen din kan hjelpe med dette.

Hva koster det?

Å låne hjelpemidler fra kommunen er gratis. Utkjøring og henting av kommunale hjelpemidler koster kr. 126,- pr. kjøring.

Priser for hjelpemidler som kan kjøpes fra hjelpemiddellageret

 • Krykker: kr. 140,- per par
 • Ispigger: kr. 70,- pr stk.
 • Stokk: 210,-
 • Mykt grep til krykke: 70,- 
 • Forhøyningskloss 10 cm: kr. 260,-
 • Forhøyningskloss 5 cm: kr. 184,-
 • Gripetang: kr. 150,-
 • Strømpepåtrekker: kr. 70,-
 • Støttehåndtak: kr. 100,-
 • Sengebånd: kr. 180,-
 • Batteri hørsel (Flexiblink): kr. 100,-

Får du hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral dekkes utgifter gjennom folketrygden.

Nyttige lenker

Kontakt

Besøksadresser

 • Drammen: Landfalløya 80, 3023 Drammen (Parkering på baksiden av Drammen Helsehus kafé) Resepsjon er skiltet.
 • Mjøndalen: Evjegata 13, 3050 Mjøndalen
 • Svelvik: Eikveien 17, 3060 Svelvik

Åpningstider

 • Drammen: mandag til fredag 09.00 til 14.00
 • Svelvik: torsdag 14.00-15.00
 • Mjøndalen: mandag til fredag 10.30- 13.30