Rehabilitering i hjemmet

Bor du hjemme og trenger hjelp å mestre hverdagen slik du gjorde før, kan du få hjelp til rehabilitering i en kortere periode. Vi jobber i team mot det målet du setter deg for å klare deg i hverdagen og delta i fellesskapet. Treningen foregår i hjemmet og i ditt nærmiljø.

Hjemmerehabiliteringsteamet består av ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleier og hjelpepleier som jobber intensivt, i en begrenset periode, for at hjemmeboende med skade eller sykdom skal fungere best mulig i hverdagen.Teamet skal gi personer rask og tverrfaglig bistand til egen rehabiliteringsprosess.

Målgruppe

Personer over 18 år som har opplevd et brått funksjonsfall og som har mulighet for økning i funksjonsnivå ved hjelp av tett tverrfaglig oppfølging i en kortere periode. Personen bør være motivert og kunne ta imot og følge instruksjon.

Hva kan du forvente?

 • du er i sentrum og deltar aktivt gjennom hele forløpet
  det gjennomføres en grundig kartlegging med fokus på dine ressurser og mål
 • mål og tiltak retter seg mot daglige aktiviteter som er viktige for deg
 • de ansatte motiverer og utfordrer deg i aktiviteter
 • rehabiliteringen foregår i ditt hjem og nærmiljø
 • evaluering av fremgang og justering av mål skjer underveis
 • du får tett, tverrfaglig oppfølging
 • innsatsperioden er 8 uker
 • du får bistand til å gjenoppta dine tidligere aktiviteter eller å finne nye

Hva forventes av deg?

 • at du bidrar med å sette mål og lage tiltak
 • at du gjennomfører egenaktiviteter som avtales
 • at du deltar i vurderinger og aktiviteter gjennom hele perioden
 • at du opprettholder og viderefører aktiviteter etter innsatsperioden