Tjenestetildeling og koordinerende enhet har kontor i Grønland 53 i Drammen men flytter til rådhuset i Mjøndalen i løpet av våren 2020.

Funksjoner

  • Tjenestetildeling. Virksomheten mottar og saksbehandler alle søknader om helse- og velferdstjenester i kommunen.
  • Koordinerende enhet. Koordinerende enhet skal ivareta at du som innbygger får et helhetlig og koordinert tjenestetilbud fra kommunen, på tvers av etater og tjenesteområder.
  • Individuell plan. Koordinerende enhet har også ansvar for å finne koordinator til tjenestemottakere som har individuell plan
  • Kreftkoordinator gir råd og veiledning til pasienter og pårørende for å sikre best mulig livskvalitet og trygghet for den enkelte.

Spørsmål om tjenester eller utfylling av søknad

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål om kommunens tjenester om utfylling av søknad eller annet. 

Nøkkelinformasjon

  • Virksomhetsleder: Toril Løberg 

Åpningstider

  • Ekspedisjonstid: 08.00 - 15.00
  • Telefontid: 09.00 - 11.30 og 12.00 - 15.00

Telefon

32 04 55 70

Besøksadresse

Grønland 53
3045 Drammen