Trygghetsalarm er et teknisk hjelpemiddel med alarmknapp som du bærer på deg og som gir deg mulighet for å tilkalle hjelp fra hjemmesykepleien for deg som bor hjemme.

Fra 1. januar 2020 gikk kommunene Svelvik, Nedre Eiker og Drammen sammen i en ny kommune. Det kommer til å ta litt tid før alle tjenester og tilbud er helt like for alle våre innbyggere.

Trygghetsalarm kan innvilges til deg som på grunn av sykdom eller funksjonssvikt har risiko for å falle eller som ikke greier å tilkalle hjelp ved å bruke vanlig telefon.

Trygghetsalarmen er tilkoblet telefonnettet. Varslingen går direkte til en alarmsentral som igjen kontakter hjemmesykepleien.
Du kan knytte røykvarsler direkte til alarmen.

Trygghetsalarm innvilges etter en individuell vurdering og er en tjeneste du må betale for.

Du må søke om trygghetsalarm via tjenestetildeling og koordinerende enhet