Trygghetsalarm er et teknisk hjelpemiddel med alarmknapp som du bærer på deg og som gir deg som bor hjemme mulighet for å tilkalle hjelp fra hjemmesykepleien.

Trygghetsalarm er et teknisk hjelpemiddel med alarmknapp som du bærer på deg og som gir deg mulighet for å tilkalle hjelp fra hjemmesykepleien for deg som bor hjemme.

Fra januar 2021 vil Drammen kommune øke satsningen med mestrings- og trygghetsskapende tjenester, og vil gradvis skifte til ny 4G trygghetsalarm via vår nye leverandør Tellu IoT. Samtidig med ny trygghetsalarm vil man også montere røykvarslere. Tellus montører fra Assistent Partner vil kunne komme til å kontakte innehavere av trygghetsalarmer ved feil på utstyr. Dersom det kun er strømbortfall vil man sjekke om strømkontakt kan settes inn igjen over telefon, for andre feil på trygghetsalarmen ønsker montøren å avtale tid for et servicebesøk for å skifte ut trygghetsalarmen. Montørene har alltid på seg jakker med Assistent Partners logo, og ID-kort som kan fremvises ved ønske om dette.

Trygghetsalarm kan innvilges til deg som på grunn av sykdom eller funksjonssvikt har risiko for å falle eller som ikke greier å tilkalle hjelp ved å bruke vanlig telefon.

Trygghetsalarmen er tilkoblet telefonnettet. Varslingen går direkte til en alarmsentral som igjen kontakter hjemmesykepleien.
Du kan knytte røykvarsler direkte til alarmen.

Trygghetsalarm innvilges etter en individuell vurdering og er en tjeneste du må betale for etter satsene for trygghetspakke som også inkluderer røykvarsler og nøkkelboks.

Du må søke om trygghetsalarm via tjenestetildeling og koordinerende enhet