Fortøyning

Alle båter skal være tilstrekkelig fendret og forsvarlig fortøyet. Båteier/-fører har ansvar for enhver skade som båten eller dens fortøyning volder på bryggeanlegget eller andre båter. Skader skal meldes umiddelbart til Drammen kommune. Båter skal være registrert i småbåtregisteret og ha gyldig forsikring.

Maksimalt 8 båter kan ligge samlet – deretter skal det være minimum 4 meter opphold. Det kan fortøyes langsetter eller inn mot bryggene.

Grilling, åpen ild og avfall

Grilling og bruk av åpen ild er ikke tillatt på bryggene. Det anbefales å ha røykvarsler og slukkeutstyr om bord. Avfallsbeholdere finnes på bryggene, kast ikke brennbart materiale i søppelkasser.

Nattero og maksimal liggetid

Det skal i henhold til politivedtekter for Drammen kommune være nattero fra kl. 23.00.
Maksimal liggetid ved bryggene er 2 uker, lengre opphold må avtales med kommunen.

Ved brann!

  • Varsle gjester i båtene
  • Varsle brannvesenet – telefon 110
  • Forsøk å slukke
  • For å hindre spredning til andre båter – løsne fortøyninger og skyv båten vekk fra bryggene

Drammen kommune kan kontaktes på telefon 32 04 00 00 eller e-post:
kommunepost@drammen.kommune.no

Bruk av gjestebryggene innebærer aksept av dette reglement og brudd på reglementet kan medføre bortvisning, gebyr eller fjerning av båt for eiers regning og risiko.