Friluftsløftet

"Hver bydel- sin friluftskvalitet!" Friluftsløftet skal bedre og videreutvikle friluftslivstilbudene i bydelene gjennom medvirkning og lokaldemokrati.

I tre år har det blitt bevilget tre millioner kroner til Friluftsløftet på Åskollen i 2017, Strømsø i 2018 og Åssiden i 2019. Innbyggerne bestemmer hva pengene skal brukes for å gi friluftslivet i den utvalgte bydelen et løft.

Slik fungerer friluftsløftet

Innbyggerne i de enkelte bydelen kommer med forslag og ideer til hva som kan bedre friluftslivstilbudet i sin bydel.

Kommunen går deretter gjennom alle mottatte forslag og ideer og ser hva som er gjennomførbart innen for prosjektes økonomiske rammer og eksisterende planer.

Videre blir alle aktuelle forslag sendt ut til innbyggerne for avstemming. Alle innbyggere over 16 år kan være med å stemme frem hvilke tiltak kommunen skal gjennomføre.

De forslagene med flest stemmer vil bli gjennomført, så langt de 3 millionene rekker.