Friluftsløftet 2017 - Åskollen

Innbyggerne på Åskollen, Tangen Knive og Røysjømarka stemte over hvilke friluftstiltak de ønsker å prioritere i bydelen. Avstemningen foregikk på nettet, og hele 1 120 innbyggere avga sin stemme.

Her er status på tiltakene har blitt gjennomført i Friluftsløftet 2017

 • Oppgradering og forbedring av standarden på stranda på Sota
 • En mobil flytebrygge på Sota for tilrettelegging av bademuligheter på stranda
 • Trimløype på Nordbykollen
 • (ferdigstilles våren 2020)
 • Rasteplass: Benk med bord på Bankplassen på Nordbykollen
 • Hinderløype ved Nordbykollen
 • En benk på toppen av Nordbykollen
 • Oppgradering og forbedring av standarden på Knivestranda (ferdigstilles våren 2020)
 • Gapahuk på Nordbykollen (ferdigstilles våren 2020)
 • Utsiktstårn Nordbykollen (planlagt byggestart våren 2020)
 • Natursti på Nordbykollen med skilt eller plakater med informasjon om lokal natur (ferdigstilles våren 2020)
 • En benk langs lysløypa på Nordbykollen 
 • Turvei/skiløype på Nordbykollen mot Lollandkrysset (Kun skiløyper)
 • En benk ved stranda på Sota og Knive
 • Oppgradering av skolestranda (Tas med da turveier utgår og vi har midler til å gjennomføre de to neste tiltakene innbyggerne prioriterte. Gjennomføres våren 2020)
 • Oppgradering av Glasstranda/Langestranda (Tas med da turveier utgår og vi har midler til å gjennomføre de to neste tiltakene innbyggerne prioriterte. Gjennomføres våren 2020)

Følgende tiltak utgår:

 • Gruset turvei langs fjorden fra Sota Fjordpark til Glassverket utgikk på grunn av reguleringsplanarbeid i området. Tiltaket er spilt inn i planarbeidet. To ekstra tiltak fra avstemmingen ble tatt med isteden.

Vil du ta en titt på innspillene som kom inn? Se Friluftsløftet 2917- Åskollen