Friluftsløftet 2019 - Åssiden

Det var et stort engasjement blant beboerne på Åssiden når de skulle løfte bydelskvaliteten i sitt nærområde med tre millioner kroner.

Beboerne på Åssiden har nå bestemt seg for hva pengene skal brukes til. Her kan du se ideene og vurderingene vi har gjort nettsiden for innspill og ideer. 

Følgende tiltak ble stemt frem og vil bli gjennomført i 2020:

  • Oppmerking av fem hverdagsturer i nærmiljøet
  • To stk. nye benker ved Gamledammen og to benker langs 800-meteren
  • Treningspark i Åssiden elvepark
  • Utbedring av plaskedammen i Åssiden elvepark
  • Utbedring av brygga i Åssiden elvepark
  • Enkel tilrettelegging for opphold på Pålsøya
  • Oppgradering av turvei fra Nils Yttris vei - Brøttet - Hestehagan
  • Lys langs Nils Yttris vei
  • Hinderløype på Åssiden idrettsanlegg

Har du spørsmål? Ta kontakt på e-post til  friluftsloftet@drmk.no

Tidligere gjennomførste friluftsløft