Friluftsløftet 2018- Strømsø

Innbyggerne på Strømsø spilte inn nærmere hundre ideer og 32 tiltak ble sendt ut til avstemming til alle beboere over 16 år på Strømsø.

Mange av tiltakene på Strømsø er klare til bruk:

  • Benker og bord langs Jernbanekaia
  • Lys langs gangveien på Bikkjestykket
  • Oppgradering av lekeplassen utenfor Drammen museum
  • 5 hverdagsturer i nærområdet ligger på ut.no 
  • Gatekunst med enhjørninger i undergangen ved Bjørnstjerne Bjørnsons gate
  • Herrremann ved jernbanen og andre vegger med gatekunst ligger nå ute  som gatekunstvandringer på ut.no 
  • Benker og bord ved andedammen, Bikkjestykket
  • Fast benk Bikkjestykket

Følgende tiltak ferdigstilles våren 2020:

  • Trimløype, natursti, badetrinn og benk på Blektjern
  • Lekeplass, buldrevegg og lekeplass på Bikkjestykket

Det jobbes med lysløype i Strømsøåsen fra Hellashytta til Kølabånn.

Sandstrand i bukta ved Gyldenløvebrygge/Kajakkbrygga ble stoppet av fylkesmannen.

 

Er du er interessert i å se alle innspillene som kom inn? Se Friluftsløftet 208-Strømsø