Berskog idrettspark

Tre gressbaner, samt anlegg for cricket. Det er også en grusbane som brukes av Drammen Loggers Baseballklubb.

Banene åpner rundt 17. mai hvert år. Det er ikke flomlys på banene. 

Idrettsparken brukes av

Se aktivitetsoversikt for Berskog idrettspark.

Garderobe

Garderobeanlegget driftes av Drammen Ballklubb. Ved kamper er det obligatorisk garderobeavgift på kr 550,- for alle 11'er kamper.

Nøkkelinformasjon

  • tre gressbaner
  • anlegg for cricket
  • garderober (må leies)

Besøksadresse

Ingeniør Rydbergsgate 117
3027 Drammen