Alle er velkommen til å bruke lekeplassene de over hundre ballplassene og nærmiljøanleggene rundt i Drammen. Ta vare på de slik at du og andre kan ha glede av de gjennom hele året.

Det er avdelingen for vei, park og friluft som står for drift og vedlikehold av kommunens parker, grøntarealer og lekeplasser. Kommunale lekeplasser blir hvert år kontrollert av ekstern lekeplasskontrollør.