Alle er velkommen til å bruke lekeplassene de over hundre ballplassene og nærmiljøanleggene rundt i Drammen. Ta vare på de slik at du og andre kan ha glede av de gjennom hele året.

Det er avdelingen for vei, park og friluft som står for drift og vedlikehold av kommunens parker, grøntarealer og lekeplasser. Kommunale lekeplasser blir hvert år kontrollert av ekstern lekeplasskontrollør. 

Bruk feilmeldingstjenesten for å melde om feil, skader og mangler i parker og nærmiljøanlegg. 

Du kan også melde om feil med appen "Meld inn feil – Drammen". Last ned fra App Store eller Google Play