Leie av park og grøntarealer

Ønsker du å leie en park eller et friområde til et arrangement?

Kommunen leier ut torg, fortau, gater og parker/friområder til ulike typer formål som arrangementer, salg, uteservering, stillas med mer.

Det er vedtatt retningslinjer for salg og aktivitet. Disse er fastsatt med formål å fremme aktivitet og skape gode arenaer for opplevelser for byens innbyggere. Det er også retningslinjer for utforming, eks møblering, inngjerding, parasoller/ med mer. Nærmere opplysninger om planlegging og krav til arrangør ved arrangementer framgår av Håndbok for bruk av byens uterom ved arrangement.

Det søkes om tillatelse i god tid før aktiviteten finner sted. Søknad om salgsplass skal foreligge senest en uke før plassen ønskes tatt i bruk. For arrangement, se nærmere beskrivelse lenger ned.

Arealet kan først tas i bruk etter at Drammen kommune har gitt tillatelse og på de vilkår som stilles i tillatelse eller avtale.

Hva koster det?

Ofte stilte spørmål relatert til Skatteetaten.

Vær oppmerksom på at leietaker kan bli bortvist dersom regelverket ikke blir fulgt.