Retningslinjer for organisert trening i de kommunale idrettshallene i forbindelse med koronaepidemien.

Gjelder fra 18.mai 2020:

 • Enhver beslutning av strengere art, tatt av Drammen kommune,
  eller sentrale helsemyndigheter overprøver retningslinjer fra
  NIF/særforbund.
 • Det skal utpekes en leder av hver gruppe. Vedkommende må
  være over 18 år.
 • Hver enkelt leder skal:
  Sørge for at utgangsdøren er stengt og at det ikke er
  publikum til stede.
  Ha ansvaret for at det ikke er mer enn 20 som trener i
  hver gruppe.
  Sørge for at hver enkelt gruppe har tilgang til antibac eller
  tilsvarende
  Det skal være minst en meter mellom utøverne
  Hver enkelt utøver har sin personlige ball/utstyr
  Baller med glatt overflate (eks håndball, basketball,
  bordtennisball med flere), skal vaskes etter bruk
  Når treningen er slutt sørge for å vaske dørklinker og
  andre flater som er berørt. Toalett skal vaskes etter hver
  trening (toalettskål, -sete og vaskeservant). Eget
  vaskeutstyr til dette skal medbringes av det enkelte lag.
  Toalettene kan bli stengt om vaskerutinene ikke følges.
 • Ny trenings gruppe skal vente utenfor til den treningsgruppen
  som avslutter treningen er ute av hallen og den er klargjort.
 • De forskjellige idrettene må forholde seg til de enkeltes
  særforbunds koronavettregler. Linker til disse er vedlagt, se
  bunn av retningslinjene.
 • Ingen personer kan møte til trening med symptomer på
  luftveisinfeksjoner og/eller feber.
 • Garderober og fellesarealer skal ikke benyttes
 • Utøverne må ha med egen drikke på flaske.
 • Brudd på noen av disse retningslinjene kan føre til at
  idrettshallen blir stengt.
 • Spørsmål om retningslinjene stilles til
  .

Spesielt for Drammenshallen

 • Dørene er i utgangspunktet stengt. Når hele
  treningsgruppen er på plass, ringer dere 40917000 og
  driftspersonellet låser dere inn.
 • Gruppen går rett til banen som skal brukes
 • De som kommer for sent, blir ikke låst inn
 • Det er ikke lov å bruke stolene på tribunen på bane B-C
 • Det er ikke lov å bruke noen av fellesarealene som
  vestibylen, tribune, trapper eller repo.
 • Gymsalen og bane A er ikke tilgjengelig for trening før
  etter sommerferien

Forbundsvise retningslinjer

Badminton

Bordtennis

Basket

Bryteforbund:

Danseforbund

Fekteforbund

Håndball

Judo

Kampsport

Kickboksing

Volleyball