Retningslinjer for organisert trening i kommunale idrettshaller og gymsaler.

Retningslinjene gjelder fra og med 20. januar 2021 og inntil videre.

Det er lov for barn/ungdom opp til 20 år å trene (ref. lokal forskrift med virkning fra 3. februar).

Man plikter å sette seg inn i- og forholde seg til de til enhver gjeldende anbefalinger, regler og retningslinjer som både lokale- og nasjonale myndigheter legger til grunn for trening og aktivitet.

 • De ulike idrettene må forholde seg til Norges Idrettsforbunds retningslinjer, samt de enkeltes særforbunds koronavettregler.
 • Enhver beslutning av strengere art, tatt av Drammen kommune eller sentrale helsemyndigheter overprøver retningslinjer fra NIF/særforbund.
 • Garderober vil inntil videre være stengt. Unntak kan være om enkelte skoler velger å ha garderober åpne i sine haller eller gymsaler.
 • Ingen personer kan møte til trening med symptomer på luftveisinfeksjoner og/eller feber.
 • Breddidrettsgrupper over 20 år kan ikke trene
 • I organiserte treningsgrupper med blandingsgrupper på over/under 20 år, kan bare de under 20 år trene.
 • Det skal utpekes en leder av hver treningsgruppe. Vedkommende må være over 18 år.

Hver enkelt leder skal:

 • Lese og signere på at de har forstått retningslinjene.
 • Ha navneliste med telefonnummer på samtlige utøvere og støtteapparat i treningsgruppen for hver enkelt trening. Disse må oppbevares i minst 14 dager, og fremvises ved forespørsel
 • Treningsgruppen skal gå inn- og ut av hall/gymsal samlet, og ny treningsgruppe skal ikke inn før forrige treningsgruppe er ute
 • Sørge for at hver enkelt gruppe har tilgang til Antibac eller tilsvarende
 • Det skal være samme treningsgruppe under hele perioden hvor det er koronarestriksjoner
 • Etter trening SKAL leder for hvert enkelt lag tørke av / vaske berøringsflater (benker, knagger, vask, dørklinker m.m.).
 • For treninger i Drammenshallen gjelder at samtlige lag skal samles på utsiden før de samlet går rett inn på tildelt spilleflate. Vestibyle og betongtribune er stengt.

Brudd på noen av disse retningslinjene kan føre til at laget vil kunne miste treningstiden sin.

Spørsmål om arrangement, publikumsmuligheter, samt nevnte retningslinjer stilles til tommy.svendsrud@drammen.kommune.no

Forbundsvise retningslinjer

Badminton

Bordtennis

Basket

Bryteforbund

Danseforbund

Fekteforbund

Håndball

Judo

Kampsport

Kickboksing

Volleyball