Retningslinjer for organisert trening i kommunale idrettshaller og gymsaler.

Fra og med mandag 26. april lettes koronarestriksjonene noe. 

Regjeringen viderefører regionale tiltak for å begrense smittespredningen, men flytter Drammen ned på det nest høyeste tiltaksnivået.

Det blir lettelser i begrensningene knyttet til idretts- og fritidsaktiviteter. Barn og unge kan gjenoppta ordinære idretts- og fritidsaktiviteter også innendørs. For personer over 20 år er det fortsatt ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet innendørs. Det er heller ikke tillatt å organisere øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater for personer over 20 år. Organisert trening for toppidrettsutøvere innendørs er likevel tillatt.

Retningslinjer for trening i kommunale idrettshaller og gymsaler:
Man plikter å sette seg inn i- og forholde seg til de til enhver gjeldende anbefalinger, regler og retningslinjer som både lokale- og nasjonale myndigheter legger til grunn for trening og aktivitet.

 • De ulike idrettene må forholde seg til nasjonal smittevernveileder for idrett, Norges idrettsforbund og de enkeltes særforbunds koronavettregler.
 • Enhver beslutning av strengere art, tatt av Drammen kommune eller sentrale helsemyndigheter overprøver retningslinjer fra NIF/særforbund.
 • Ingen personer kan møte til trening med symptomer på luftveisinfeksjoner og/eller feber.
 • Garderober vil inntil videre være stengt.
 • I organiserte treningsgrupper med blandingsgrupper på over/under 20 år, kan bare de under 20 år trene.
 • Det skal utpekes en leder av hver treningsgruppe. Vedkommende må være over 18 år.
 • Alle lag skal føre oppmøteprotokoll (navneliste med telefonnummer) på samtlige utøvere og støtteapparat i treningsgruppen for hver enkelt trening på en slik måte at det er mulig å drive smittesporing ved behov. Disse må oppbevares i minst 14 dager, og fremvises ved forespørsel.
 • Det skal være samme treningsgruppe under hele perioden hvor det er koronarestriksjoner
 • Håndhygiene skal utføres ved starten og avslutningen av økten. Leder skal sørge for at hver enkelt treningsgruppe har tilgang til Antibac eller tilsvarende.
 • Treningsgruppen skal gå inn- og ut av hall/gymsal samlet, og ny treningsgruppe skal ikke inn før forrige treningsgruppe er ute.
 • For treninger i Drammenshallen gjelder at samtlige lag skal samles på utsiden før de samlet går rett inn på tildelt spilleflate. Vestibyle og betongtribune er stengt.
 • Etter trening skal leder for hvert enkelt lag tørke av/vaske berøringsflater (benker, knagger, vask, dørklinker m.m.).
 • Brudd på retningslinjene kan føre til at laget vil kunne miste treningstiden sin.

Spørsmål om retningslinjer og bruk av kommunale idrettsanlegg stilles til christine.svoren@drammen.kommune.no