Retningslinjer for organisert trening i kommunale idrettshaller og gymsaler.

Gjelder fra 10. august 2020:

 • Man plikter å sette seg inn i – og forholde seg til de til enhver
  gjeldende regler og retningslinjer som både lokale- og nasjonale
  myndigheter legger til grunn for trening og aktivitet.
 • De forskjellige idrettene må forholde seg til de enkeltes
  særforbunds koronavettregler. Linker til disse er vedlagt, se bunn
  av retningslinjene.
 • Enhver beslutning av strengere art, tatt av Drammen kommune,
  eller sentrale helsemyndigheter overprøver retningslinjer fra
  NIF/særforbund.
 • Ingen personer kan møte til trening med symptomer på
  luftveisinfeksjoner og/eller feber.
 • Én metersregelen gjelder i alle deler av hallen, unntatt ved
  gjennomføring av trening (se forskriften §13:
  www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus
 • Breddeidretten som er over 20 år, skal IKKE ha fullkontakt
  trening, inklusive minimum en meters regelen.
 • Hallen skal være låst under trening.
 • Det skal utpekes en leder av hver gruppe. Vedkommende må
  være over 18 år.
 • Grunnet Covid 19, leier ikke kommunen ut idrettshaller til vennegjenger eller organisasjoner som ikke er medlemmer av norsk idrett. Dette fordi det ikke er åpnet for fullkontakt-trening.

Hver enkelt leder skal:

 • lese, signere på at de har forstått retningslinjene og sende
  tilbake på mail til
 • sørge for at utgangsdøren er stengt og at det ikke er
  publikum til stede.
 • Ha navneliste på utøverne i gruppen, listene skal være
  tilgjengelig ved forespørsel
 • Ha ansvaret for at det ikke er mer enn 20 som trener i
  hver gruppe.
 • Garderobene skal brukes
 • Leder følger gruppen til garderoben
 • Kommer noen for sent får de ikke komme inn i hallen i
  etterkant.
 • Ha ansvaret for at det ikke er mer enn 20 som trener i hver
  gruppe.
 • Sørge for at hver enkelt gruppe har tilgang til antibac eller
  tilsvarende
 • Sørge for at utstyr som brukes ikke er i kontakt med
  hender eller hode
 • Hver enkelt utøver har sin personlige ball/utstyr
 • Det skal være samme treningsgruppe under hele perioden
  hvor det er koronarestriksjoner
 • Når treningen er slutt; sørge for å vaske dørklinker, utstyr
  (matter, benker med mer) og andre flater/utstyr som er
  berørt.
 • Trener/leder skal være siste person ut av hallen etter
  trening.
 • Trener/leder for hvert enkelt lag, SKAL tørke av brukte
  flater (benker, knagger, vask, dørklinker m.m.).
 • Ny gruppe kan ikke gå inn i hallen før siste person i laget som
  trener før, er ute av hallen. Når hele laget er ute, kan neste lag gå
  samlet inn i garderoben
 • Brudd på disse retningslinjene kan føre til at laget vil kunne miste
  treningstiden sin i hallen/gymsalen.
 • Spørsmål om retningslinjene stilles til:

Forbundsvise retningslinjer

Badminton

Bordtennis

Basket

Bryteforbund

Danseforbund

Fekteforbund

Håndball

Judo

Kampsport

Kickboksing

Volleyball