Idrettslag som har treningstilbud til barn og unge under 20 år, kan få refundert deler av utgiftene til ordinær treningsleie for disse utøverne.

Søk tilskudd til treningsleie

Hvem kan søke?

Idrettslag i Drammen med treningstilbud i ikke-kommunale treningslokaler for barn og unge under 20 år.

Kriterier og vilkår for tilskudd

 • Klubb eller idrettslag må være medlem av Norges idrettsforbund inn under Drammen Idrettsråd
 • Der hvor tilskuddet går til klubb som eier egen hall, gis støtten til hovedforeningen i klubben.
 • Tilskudd til klubber som eier egen hall skal gjenspeile den støtten som gis til klubber som trener i kommunale haller.
 • Tilskudd gis til idretter som trener inne i perioder av året, men ikke har egen særidrettshall tilpasset sitt bruk i Drammen (eksempelvis ishall).
 • Det gis ikke tilskudd til trening i kommersielle treningssentre.
 • Dersom en klubb leier lokaler sammen med utenbys klubber avkortes tilskuddet forholdsmessig. Slikt samarbeid skal dokumenteres i søknad om tilskudd.
 • Er det fellestreninger med over 20 og under 20 år, skal aldersfordeling oppgis i søknad.
 • Lag eller foreninger kan leie timer i lagseid hall for samme subsidierte pris som i kommunale haller (gjelder for de under 20 år).

Hvor mye kan dere søke om?

 • Inntil 80 % av treningsleien for barn og unge med utgangspunkt i kommunale satser. Summene er inkludert ekstrabevilgninger.

Tilskuddet beregnes slik at det tilsvarer den subsidiering som lag som trener i kommunale haller gis igjennom 20 % betaling av full leiesats (80 % subsidiering).

Frister og utbetalinger

 • Søknadsfrist er 1. mars hvert år.
 • Drammen kommune behandler søknaden i april.
 • Pengene utbetales i mai med felles brev med felles oversikt til alle.

Vedlegg til søknaden

 • Dokumenterte treningsleieutgifter
 • Antall treninger
 • Antall medlemmer under 20 år