For spørsmål eller informasjon om kultur, friluftsliv, idrett eller frivillighet ta kontakt med virksomhetslederne eller avdelingsledere i den nye organisasjonen. Arbeidsoppgavene blir fordelt i løpet av 2020 og det vil da kunne komme nye navn.

Drammen Kulturskole:

Geir Morten Hansen (Kulturskolerektor og Virksomhetsleder)
E-post:
Tlf. 467 83 000

Avdeling Kulturskole:

Line Fredriksdatter (Avdelingsleder Kulturskole)
E-post:
Tlf. 971 31 883 / 32 04 56 97

Ung Kultur:

Wenche Andreassen Moe (Avdelingsleder Ung Kultur)
E-post:
Tlf. 915 15 408

Drammensbibliotekene:

Jørgen Hovde (Biblioteksjef og virksomhetsleder)
E-post:
Tlf. 452 41 492

Innbyggertorgene:

Øystein Kristoffersen (Avdelingsleder)
E-post:
Tlf. 905 64 163

Arena kultur, idrett og friluftsliv:

Tone Ulltveit-Moe (Virksomhetsleder)
E-post:
Tlf. 918 41 560

Kunst og kulturarv:

Tone Ulltveit-Moe (Virksomhetsleder)
E-post:
Tlf. 918 41 560

Anlegg, idrett og natur:

Arve Røren (Avdelingsleder)
E-post:
Tlf. 900 36 739

Arrangement og Tilrettelagt fritid:

Willfred Vuillaume (Virksomhetsleder)
E-post:
Tlf. 924 43 048

Tilrettelagt Fritid og Frivilligsentralene:

Patricia Garcia (Avdelingsleder)
E-post:
Tlf. 995 42 524