Kunstfaglig prosjektleder søkes til Krokstad sykehjem

Drammen kommune søker en kunstfaglig prosjektleder med inngående kjennskap til kunstfeltet, med erfaring fra kunstprosjekter i offentlige rom, og gjerne fra sykehjem og med eldre som brukergruppe.

Informasjon om byggeprosjektet

Krokstad sykehjem i Drammen kommune skal bli et moderne, åpent og vennlig sykehjem med stor fleksibilitet og transformasjonsevne. Foreløpig prosjektskisse tar utgangspunkt i tomtas kvaliteter og skal bestå av to sykehjemstun som etableres på øvre terrengnivå, og mellom disse, et sentralt mellombygg som knytter forbindelsen visuelt og fysisk til nedre nivå der kafeteria, dagsenter, behandlings- og fellesfunksjoner ligger. Brukerne er en kombinasjon av totalt rundt 130 beboere eldre og demente, omtrent 130 ansatte, og daglige besøkende og brukere av dagsenter og andre funksjoner.

Sykehjemmet skal bygges på Brekkejordet, med vakker beliggenhet i randsonen av Krokstad sentrum med eneboliger i øst og åkerlandskap og spredt gårdsbebyggelse i vest. Fjernutsikten er mot Drammenselva med lave åsrygger i horisonten. Lokaliseringen vil gi sykehjemmet vakker utsikt og sol, selv midtvinters. Nærheten til Stenberghaugen barnehage, boligområdene og de omkringliggende gårdsbrukene, legger til rette for et godt samspill med lokalsamfunnet.

Informasjon om kunstprosjektet

Det avsettes arealer som ivaretar utviklingen av et integrert kunstprosjekt utendørs med koblinger til kunstverk innendørs i fellesarealene. Kunstverkene vil være identitetsskapende for Krokstad sykehjem og bidra til stedsutvikling for området.

Drammen kommune har en åpen tilnærming til kunstprosjektet der kunstens egenverdi vektlegges, samtidig er det noen førende elementer som ønskes fremhevet, som bl.a. av kunsten kan oppleves og skape resonansen hos brukerne gjennom mangfold bruk av sanselige uttrykk. Interaktiv kunst, historisk forankring (Kongeveien, teglverk og skogbruk), livssyklus, kropp og sinn er andre stikkord.

Beskrivelse av oppdraget

Drammen kommune søker en kunstfaglig prosjektleder som skal fungere som kunstfaglig rådgiver og lede den kunstfaglige prosessen i samarbeid med kunstkomiteen for å på plass et kunstverk på Krokstad sykehjem parallelt med ferdigstilling av hele byggeprosjektet. Dette innbefatter bl.a. følgende oppgaver:

 • Utvikle en overordnet kunststrategi og konseptbeskrivelse i det gitte byggeprosjektet.
 • Avstemme ambisjonene og forventninger knyttet til ressursbruk.
 • Ha ansvar for utlysninger og eventuelt prekvalifisering og gjennomføring av konkurranser,
 • Følge opp produksjon og installering av kunstprosjektet i samarbeid med kunstner, prosjektleder fra Drammen Eiendom og utførende entreprenør for å sikre god framdrift i prosjektet.
 • Administrative oppgavene i kunstkomiteen.
 • Lage en plan for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) i samarbeid med kunstner og kunstkomité.

Den kunstfaglige prosjektlederen må ha gode samarbeidsevner og være i stand til selvstendig gjennomføring av denne typen prosjekter. Det legges vekt på evnen til samhandling, organisering, gjennomføring og skriftlig dokumentasjon.

Prosjektopplysninger

 • Ønsket oppstart kunstprosjekt januar 2022
 • Byggestart forventes våren 2023. Toårig byggeprosjekt.
 • Kunstprosjekt(er) ferdigstilles parallelt med hele utbyggingsprosjektet
 • Totalbudsjett: 900 millioner
 • Kunstbudsjett: 2.000.000, hvorav opptil 10% settes av til kunstfaglige prosjektleder
 • Byggherre: Drammen Eiendom KF
 • Arkitekt: Fabel arkitekter
 • Landskapsarkitekt: Grindaker landskapsarkitekt

Søknaden sendes samlet i et PDF-dokument på epost til vibeke.hermanrud@drammen.kommune.no og skal inneholde:
– Kort motivasjonstekst
– CV
– Dokumentasjon av tidligere oppdrag i offentlig rom
– Referanser

Spørsmål kan rettes til avdelingsleder kunst og kulturarv i Drammen kommune ved Vibeke Hermanrud tlf. 90116493.

Les utlysningen på KOROs sider.