Tekst til "Drammensangen"

Drammenssangen | Drammen Byleksikon (drmk.no) ble skrevet av Sigurd Folkestad i 1915 til melodi av Rasmus Sandvik. Den ble første gang fremført av elevene ved Brandengen skole i 17. mai-toget samme år.

Drammenssangen | Drammen Byleksikon (drmk.no) 

De tre versene lyder som følger:

1
Hvor Drammenselven iler
frem mot fjordens brede fang,
se vår by så fagert smiler.
Den vi vie vil vår sang.
Her føler vi har hjemme,
her hvor far og mor har stridt,
her vi skal vårt virke fremme,
her vårt hjerte banker fritt. 

2
Og hus og gård seg speiler
i den blanke elv og fjord,
og hver damper, båt og seiler
har en hilsen med om bord.
Og fra strev på bruk og brygge
går der vei til våre hjem,
som de ligger lunt og trygge
under skogens bryn og brem.

3
«I tro og rettferd styrke»
blev ditt valgsprog første stund,
Det gav signet hverdagsstyrke
langs med strand og bro og sund.
Kraft det gav til mann og kvinne
efter nød og savn og brand. 
Det skal trygge alle sinne
om vår by fra ås til strand.