Nå står vi foran nok en alternativ, nedskalert og annerledes feiring av nasjonaldagen, og det synes mange barn er trist. Vi vet at dere gjør deres ytterste for å lage hyggelige markeringer uka før 17. mai.

En liten videosnutt til lokale medier

Alle barnehager og skoler i Drammen kommune inviteres med dette til å sende inn en liten videosnutt som inkluderes i den digitale sendingen som legges ut på Drammens Tidende (dt.no) og drammen.no.Videoene dere sender inn skal vises fra kl 10.00 i den digitale sendingen. Sendingen blir liggende tilgjengelig i tiden etter 17. mai på drammen.no.

Vær kreative og ha det gøy!

Vi ønsker ikke at dere «skal brekke nakken» på å lage videoen! Vi forventer ikke helproffe bidrag som man bruker lang tid på å redigere. Dette skal være lavterskel snutter som filmes raskt med mobil, og det er frivillig å bidra. Det er flott om de ulike innslagene bærer preg av egenart, glede, humør, variasjon og kreativitet.
Vær kreative når dere planlegger hvordan din barnehage eller skole vil presentere seg.

Frist for innsending av video er fredag 14. mai.

Innsending av materiell

Barn som filmes MÅ ha fått godkjenning fra sine foresatte.
Vi ønsker ETT videoklipp fra hver barnehage eller skole.
Lyden må være PÅ på mobilen når de filmer, og alle innsendte innslag må merkes med skole/bhg i filnavnet.

Max lengde:

90 sekunder som filmes LIGGENDE med mobil. Videoen legges inn i kommunens Teams-gruppe for 17. mai 2021. Legg videoen i mappen til din barnehage eller skole.

Innsending av filer:

Lenke til Teams hvor filmer kan legges inn i mapper (Søk etter i Teams: 17. mai - Innlevering av film, foto og tegninger).

Eksterne (utenfor kommunens nett) kan sende filmer på epost til dette teamet.

Epostadressen er: c53e3fd5.diktorg.onmicrosoft.com@emea.teams.ms

Hvis man sliter med innlevering, så er det mulig å bruke wetransfer.com og sende filene ved bruk av denne løsningen. Eposten man skal bruke da er nina@bvd.no.

Fristen for innsending er fredag 14. mai.

På dagen håper vi også få tilsendt lokale klipp filmet på dagen av privatpersoner.