Skulptur i Svelvik - kunstnerne 2021

I 2021 er det blitt plassert ut skulpturer i Storgata. Fra 23. juni til og med 10. oktober blir det åtte skulpturer vist frem i Svelvik sentrum. Skulpturene er utleid av Norsk billedhoggerforening. Under kan du lese litt om bakgrunnen til kunstnerne.

Marit Wiklund

Marit Wiklund begynte sin virksomhet som skulptør med aktfremstillinger og portretter. Disse genrene hadde en dominerende plass i Per Palle Storms undervisning som hun fulgte i årene 66-69, men hennes formspråk kom, med sin realistiske karakter, til å avvike fra lærerens akademiske naturalisme. Allerede på hennes første utstilling i Billedhoggerhuset, Oslo 1971, kom dette til uttrykk. Senere skulle Wiklund. først og fremst bli fremhevet for sin evne til individuell karakteristikk av modellen.

Wiklund har vist en evne til å sprenge den tradisjonelle, eksklusive skulpturens grenser. Hun begynte å arbeide i mindre formater fra midten av 70-åra. Motivene var ofte hentet fra arbeidslivet. I motsetning til den tradisjonelle heroisering, søkte hun mot det hverdagslige i skildringen. Wiklunds skulpturer er ofte følsomt modellert, men med et litt røft uttrykk. Ved siden av mer tradisjonelle materialer som bronse er hun også kjent for sine skulpturer i betong.

Marit Wiklund har holdt til på Fossekleiva i over 30 år og hennes arbeid for å formilde billedhoggeryrket står i en særtstilling. Hun har invitert utallige besøkende inn i atelieret og formidlet skulpturfaget med engasjement og glede.

Skulpturen Læregutten er et tradisjonelt motiv fra trelastindustrien som viser plankebærere i aksjon. Ungutter begynte gjerne veldig tidlig å jobbe på sagbrukene og ble lært opp av de eldre. Plankebærere er et yndet «arbeidermotiv», men de har som oftest blitt protrettert alene bærende på en planke. For Wiklund har det vært viktig å formidle historien om selve yrket gjennom å hente frem det viktige samarbeidet mellom generasjonene i sin skulptur, som viser en eldre mann som hjelper en ungutt med å få planken opp på skuldra. I tillegg har hun formmessig vært bevvist på at det å bruke to elementer, i stedet for ett, skaper et større rom for å fortelle en historie.

Marit Wiklund har sin bakgrunn fra Statens Kunstakademi under Per Palle Storm (1966-69), og ellers fra modelleringskurs hos Sivert Donali, Edith Aas og Elen Elster Christensen (1963-66) og reklamelinjen ved Tronheim yrkesskole (1962-65). Hun har deltatt på et stort antall utstillinger gjennom årenes løp, og er representert med mange offentlige verk både i samlinger og i offentlige rom. Wiklund har også vært aktiv i kunstneriske styrer og juryer og innehatt en rekke undervisningsstillinger.

Ved siden av sitt virke som billedhogger har Wiklund har også en omfattende praksis som illustratør og tegner.

Kristine Brodersen

Kristine Brodersen har over en periode undersøkt bruk av klokkeformer i skulpturene. Noen ganger er klokkene realistiske og har en lyd, andre ganger gir de bare illusjon av lyd. Hun kombinerer dem i forskjellige sammenhenger for å uttrykke forskjellige ting. Naturen står ofte sentralt i hennes kunstnerskap.

Blad med Klokke, står ustabilt på tre bein.

Kristine Brodersen (f.1953 i Fredrikstad) er utdannet fra SHKS i Oslo 73-76 Statens kunstakademi i Oslo 76-79 Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 79-81 Hun har hatt separatutstilling på bl.a. Galleri Heer, Kunstnerforbundet, Buskerud Kunstsenter, Oslo Kunstforening, Dalarnas museum i Falun, og Konsnärshusets atelje i Stockholm. Har deltatt på Høstutstillingen, Østlandsutstillingen, Sørlandsutstillingen og på kollektivutstillinger i inn og utland. Har kunst i offentlige rom som for eksempel på Fagerli skole i Larvik, Selvaagbygg (Peer Gynt parken) i Oslo, Geologibygget på universitetet i Oslo, Gjerpen skole i Skien, Gulset barnehage i Skien, Nøstetangenmuseet i Hokksund.

www.kristine-brodersen.com

Anni Onsager

Anni Onsager er opptatt av måten vi takler store og viktige avgjørelser i livet. Mulighetene vi forfølger og de vi velger å forlate, er en konstante kilde til inspirasjon sammen med gleden i naturen og kampen i søken etter kjærligheten. Etter mange år som leder i næringslivet med et sterkt fokus på kreativitet, endring og innovasjon tok hun selv et viktig valg og fullførte kunstutdanning. I sitt virke har hun latt seg inspirere av eksisterende kunstverk, spesielt Henrik Ibsens univers, som flere av hennes verk er tolkninger av. Hos Ibsen ser hun en link mellom sin næringslivserfaring og kunsten.

Tell Me Another Story Verket er en tolkning av begrepet kommunikasjon og det å lytte. Trygg og stabil sittestilling, sarte og følsomme føtter, åpen ryggrad og en utstrakt og inviterende gest som både gir og tar imot, gjør verket til en manifestasjon av begrepet kommunikasjon og det å lytte. Åpenheten er et uttrykk for betydningen av at du tar imot budskapet før du tolker i ditt bilde. Skulpturen i mindre utgave fikk Bærum Kommunes kunstpris 2012 og er utstilt i Bærum rådhus.

Anni Onsager (født 1960 i Bærum) tok Master ved University of Sussex, ved linjen for skulptur i 2012. Hun fikk Bærum kunstpris i 2012 og er kjøpt inn av Grimstad Museum og Bærum kommune. Hennes separatutst. og performance er Looping the existing 15, i samarbeid mTenthaus, Hersleb vgs, Oslo, Gone Fishing i Galleri Vulkan 14, Oslo, H. Ibsen for Dummies i Ibsen Museet 13 og 14, Grimstad, Munch150 Nationalgalleriet – 13 Performance, Bærum.

annionsager.no

Axel Wolf

Axel Wolf arbeider hovedsakelig i stein, til dels inspirert av materialets egenskaper til dels inspirert av filosofiske tanker, poesi og lek. I hans arbeidsprosess oppstår form og dens mening. Det som har vært en rå steinblokk blir til en vag idé som utvikler seg og transformeres og blir en skulptur med et fokusert, fortettet uttrykk.

  • YINGYANG
    Er en ikonisk fortolkning av det kjente symbolet for helhet i dualismen er inspirasjonen til dette verket . Material stein som assosieres med tyngde, hardhet og ubøyelighet er formet som en dynamisk, lett sløyfe, svevende og som liksom tegner dette symbolet i det fysiske rom. Samtidig et liggende 8 tall i midten og symbolet for uendelighet .
  • FLYTENDE
    Panta rhei, alt er i flyt . Verket handler om det dynamiske , forandrende , evig bevegende ..... flytende . Som vannet i elven , tiden, skyer, tanker i stadig bevegelse .

Axel Wolf er født i 1966 i Berlin / Tyskland og studerte filosofi 1986 -88 og industri design 1988-90 der, før han begynte på Statens Kunstakademiets skulpturlinje i Oslo fra 1990 – 1994 . Han har utstilt både i Norge og i utland , har deltatt på internasjonale skulptursymposier og laget utsmykkinger i kommunale og offentlig bygg. Hans siste monumentale verk ( Konkylien – en skjellinnsikt ) blir nylig innkjøpt av Oslo Kommunes Kunstsamlinger. Han samarbeider også med landskapsarkitekter i forhold til design , utforming og produksjon av steinobjekter
www.axelwolf.no

Håkon Anton Fagerås 

Fagerås (født 1975) deltar med bronseskulpturen "Trappetrinn". Den viser hans datter Maren som går ned en liten trapp. Fagerås benytter ofte familie og nære som modeller, og har laget mange barneskulpturer.

Håkon Anton Fagerås er billedhugger og arbeider i et figurativt formspråk. Han er en av få i Norge som arbeider i marmor, og har siden 1999 arbeidet i tradisjonsrike Pietrasanta i Italia.

Håndverket er et mål i seg selv for Fagerås, men selv om formspråket og materialene er tradisjonelle, er blikket hans preget av samtiden. Gestene, det opphøyde, og de dramatiske bevegelsene som har preget den figurative tradisjonen er forlatt, og igjen står det noe litt hverdagslig, en følsomhet for individet og det flyktige øyeblikket.

Håkon Anton Fagerås (f.1975) er bosatt i Oslo og Pietrasanta, Italia. Han er utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, og Statens Kunstakademi i Oslo, og har gått i lære hos steinhugger Marco Giannoni i Italia. Fagerås har utført mange utsmykkinger og minnesmerker. I 2011 ble hans monument over Roald Amundsen avduket på Bygdøy. Av andre offentlige arbeider kan nevnes monument over Joachim Rønneberg, fredsmonument i Narvik, og utsmykkinger for Kirkenes sykehus, St.Olavs hospital, Trondheim og Ibsenmuseet. Hans siste bestillingsarbeid var en mynt for Norges Bank. Fagerås har hatt separatutstillinger ved blant annet Kunstnerforbundet, Nordnorsk Kunstmuseum og Vigeland-museet.

Kjersti Wexelsen Goksøyr

«TRE ANSIKTER» er fremstilt i granitt. Kunstneren ønsker at skulpturen skal vedkomme dem som møter den, at den skal inneholde mange «svar» og være gjenstand for undring. På baksiden av skulpturen er omrisset av motivet felt inn og steinen er polert opp. Polert granitt kan se våt ut. De tre ansiktene har gått gjennom vann og kommer ut på den andre siden. Vann kan symbolisere følelser. Alt nytt «fødes» gjennom vann.

Kjersti Wexelsen Goksøyr sitt arbeidsområde er skulptur, og hennes hovedmateriale er stein. Hun arbeider også i andre materialer som bronse, tre, pleksiglass og foto.Hun er opptatt av å bruke visuelle uttrykk som mulighet til å billedlig gjøre krefter i livet som ikke er synlig, men som kan oppleves intuitivt. 

Hun har hatt flere store utsmykkingsoppdrag rundt omkring i landet. Dette gjelder også store separatutstillinger, og hun deltar på gruppe og kollektivutstillinger. Blant mange innkjøp er Nasjonalgalleriet og Norsk kulturråd.
www.kjersti-wexelsen-goksoyr.no