Her finner du oversikt over Kulturskolens arrangementer, ferier, planleggingsdager og frister.

 • Lørdag 5. september kl. 12-15: Union Scene for barn og RockeKonsert m/Kulturskoleband
 • Mandag 7. september kl. 18.00-18.30: Oppstartsmøte for Talentprogram for unge musikere (nye elever) på store møterom/Kulturskolen - Lokasjon Union Scene
 • Mandag 7. september kl. 18.30-19.00:Oppstartsmøte for Talentprogram for unge musikere (elever som har deltatt minst 1 år) på store møterom/Kulturskolen, Lokasjon Union Scene
 • Tirsdag 15. september: Søknadsfrist for Inspirasjonskonkurransen 2020
 • Tirsdag 15. september: Søknadsfrist for friplasser
 • 28. september - 2. oktober: Høstferie
 • 28. september - 2. oktober kl. 08.30-15.30: Høstferiekurs
 • 28. september - 2. oktober: Høstferie
 • 28. september - 2. oktober kl. 08.30-15.30: Høstferiekurs
 • Mandag 5. oktober kl. 14.00: Oppstart kurs i babysang (Musikk fra livets begynnelse)
 • Fredag 9. oktober kl. 15.00-16.30: Skolekorpsmøte i store møterom på Kulturskolen/Union Scene
 • 10. - 11. oktober kl. 9-16: Fordypningshelg i visuell kunst (grafikk) i kunstverkstedet på Kulturskolen/Union Scene
 • Mandag 12. oktober kl. 18.00: Kulturskoleaften til inntekt for TV-aksjonen i store salen på Folkets hus/Krokstadelva
 • Tirsdag 13. oktober kl. 18.00: Kulturskoleaften til inntekt for TV-aksjonen i store salen på Folkets hus/Krokstadelva
 • Tirsdag 13. oktober kl. 18.00: Kulturskoleaften til inntekt for TV-aksjonen i kulturskolesalen/Lokasjon Svelvik
 • Onsdag 14. oktober kl. 18.00: Kulturskoleaften til inntekt for TV-aksjonen i store salen på Folkets hus/Krokstadelva
 • Torsdag 15. oktober kl. 18.00: Kulturskoleaften til inntekt for TV-aksjonen i kultursalen på Kulturskolen/Union Scene
 • 19. - 23. oktober: Kulturskolens kulturfestival
 • Mandag 9. november kl. 18.00: Debutscene for nye elever i Multisal 1 på Union Scene
 • Tirsdag 10. november kl. 18.00: Debutscene for nye elever i Store salen på Folkets hus/Krokstadelva
 • Onsdag 11. november kl. 18.00: Debutscene for nye elever i Store salen på Folkets hus/Krokstadelva
 • 14. - 15. november: Ungdommens Musikkmesterskap - Regionalt i Viken og Oslo
 • 21. - 22. november kl. 08.30-16.00: Fordypningshelg for visuell kunst (tegning) i kunstverkstedet på Kulturskolen/Union Scene
 • Tirsdag 24. november kl. 18.00: Elevscene/Huskonsert i det tidligere rådhuset i Svelvik
 • Torsdag 26. november kl. 18.00: Debuttscene for nye elever i Kulturskolesalen/Lokasjon Svelvik
 • Fredag 27. november kl. 17.30 og 19.00: Årsprøve for talentprogram for unge musikere i Folkets hus i Krokstadelva
 • Tirsdag 1. desember kl. 18.00: Elevscene/konsert på Bråta helse- og aktivitetssenter
 • Fredag 4. desember kl. 18.00: Adventskonsert inkl. elever fra talentprogram for unge musikere i Fjell kirke
 • Lørdag 5. desember kl. 13.00: Opera café/Julekonsert for talentprogram for unge musikere i samarbeid med Musikkens Venner Drammen i Haandverkerens lokaler
 • Lørdag 5. desember kl. 12-15: Juleavslutning for USFB (Union Scene for barn)
 • Lørdag 5. desember kl. 13.00: Elevscene med Pop-fabrikken på Union Scene
 • 10. - 16. desember: Individuelle og seksjonsvise juleavslutninger
 • Fredag 11. desember kl. 18.30: Adventskonsert inkl. elever fra talentprogram for unge musikere i Strømsø kirke
 • Tirsdag 15. desember kl. 16.00: Generalprøve til juleforestillingen på Folkets hus i Krokstadelva
 • Tirsdag 15. desember kl. 18.30: Juleforestilling på Folkets hus i Krokstadelva
 • Onsdag 16. desember: Siste undervisningsdag i Kulturskolen
 • Torsdag 17. desember kl. 18.00: Juleforestilling på hovedscenen/Union Scene
 • Fredag 18. desember kl. 18.00: Juleforestilling på samfunnshuset i Svelvik
 • Mandag 4. januar: Planleggingsdag (ingen undervisning)
 • Tirsdag 5. januar: Første undervisningsdag
 • Mandag 11. januar kl. 14.00: Oppstart kurs i babysang (Musikk fra livets begynnelse)
 • Fredag 15. januar: Søknadsfrist for Drømmestipendet 2021
 • Lørdag 30. januar kl. 14.00-15.30: Slagverkskonsert i kultursalen på Kulturskolen/Union Scene
 • Søndag 31. januar kl. 17.00: Samarbeidskonsert m/Kulturskolens talentprogram, Barratt Dues Musikkinstitutt (Unge talenter) og Norges Musikkhøgskole, klassisk/rytmisk (talentutviklingsprogrammet) i kultursalen på Kulturskolen/Union Scene
 • 13. - 14. februar kl. 9-16: Fordypningshelg for visuell kunst i kunstverkstedet på Kulturskolen/Union Scene
 • Mandag 15. februar: Søknadsfrist for friplasser
 • Mandag 15. februar kl. 18.00: Elevscene i Black Box på Kulturskolen/Union Scene
 • Mandag 15. februar kl. 18.00: Elevscene i kulturskolesalen på Knutepunkt Svelvik
 • Mandag 23. februar kl. 18.00: Elevscene i storsalen/Folkets hus i Krokstadelva
 • 1. - 5. mars kl. 08.30-15.30: Vinterferiekurs (Musikaluke)
 • 1. - 5. mars: Vinterferie (fri)
 • Fredag 12. mars kl. 15-16.30: Skolekorpsmøte i store møterom på Kulturskolen/Union Scene
 • Onsdag 17. mars kl. 18.00: Elevscene i kultursalen på Kulturskolen/Union Scene
 • 19. - 20. mars: NM i Janitsjar 2021 i Trondheim
 • 20. - 21. mars: Fellesprøver til tverrfaglig prosjekt
 • Tirsdag 23. mars kl. 18.00: Elevscene i storsalen på Folkets hus i Krokstadelva
 • Onsdag 24. mars kl. 18.00: Elevscene i storsalen på Folkets hus i Krokstadelva
 • Torsdag 25. mars kl. 18.00: Elevscene i Black Box på Kulturskolen/Union Scene
 • 29. mars - 5. april: Påskeferie (fri)
 • 29. mars - 5. april: Påskeferie (fri)
 • 17. - 18.  april: Øvingshelg for Tverrfaglig prosjekt på Kulturskolen/Union Scene
 • Mandag 19. april kl. 14.00: Oppstart kurs i babysang (Musikk fra livets begynnelse) i kultursalen på Kulturskolen/Union Scene
 • Lørdag 24. april kl. 12-15: Kulturskolens aktivitetsdag
 • Søndag 25. april kl. 10.00-16.30: Horndagen 2021 i Kultursalen og Multisalen på Union Scene
 • Søndag 25. april: Fellesprøver - Tverrfaglig prosjekt på Kulturskolen/Union Scene
 • 26. - 30. april: Kulturskolens uke
 • Tirsdag 27. april kl. 18.00: Debutscene på Kulturskolen/Union Scene
 • Tirsdag 27. april kl. 18.00: Elevscene for ungdom i storsalen på Folkets hus i Krokstadelva
 • Onsdag 28. april kl. 18.00: Debutscene i kulturskolesalen på Knutepunkt Svelvik
 • 29. - 30. april: Teknisk prøve/generalprøve for tverrfaglig forestilling på Kulturskolen/Union Scene
 • Torsdag 29. april kl. 18.00: Elevscene på Bråta helse- og aktivitetssenter
 • Torsdag 29. april: Den internasjonale Dansens dag
 • Lørdag 1. mai: Arbeidernes dag (fri)
 • Lørdag 1. mai: Frist for re-registrering av eksisterende elevplasser
 • 1. - 2. mai: Tverrfaglig forestilling på Kulturskolen/Union Scene
 • 8. - 9. mai kl. 9-16: Fordypningshelg for visuell kunst (figurforming) i kunstverkstedet på Kulturskolen/Union Scene
 • 10. - 31. mai: Utstilling av elevarbeider fra fordypningsprogrammet i visuell kunst på Union Scene
 • Tirsdag 11. mai kl. 18.00: Elevscene for ungdom på Kulturskolen/Union Scene
 • Torsdag 13. mai: Kristi Himmelfart (fri)
 • Fredag 14. mai: Undervisningsfri i grunnskolen og på Kulturskolen
 • Lørdag 15. mai: Påmeldingsfrist nye elever
 • Mandag 17. mai: Grunnlovsdagen (fri)
 • Mandag 17. mai: Festforestilling i Drammens teater m/elever fra talentprogrammet (med forbehold)
 • Mandag 24. mai: 2. pinsedag (fri)
 • Fredag 28. mai: Kulturnatt
 • Fredag 28. mai: Elevscene i forbindelse med Kulturnatt på Galleri Athene
 • Fredag 4. juni kl. 15-17: Prøvespill til talentprogram for unge musikere i store møterom på Kulturskolen/Union Scene
 • 8. - 14. juni: Individuelle og seksjonsvise sommeravslutninger
 • Mandag 14. juni: Siste undervisningsdag i Kulturskolen
 • Tirsdag 15. juni kl. 18.00: Sommerforestilling i samfunnshuset i Svelvik
 • Tirsdag 15. juni kl. 18.00: Sommerforestilling på Folkets hus i Krokstadelva
 • Onsdag 16. juni kl. 18.00: Sommerforestilling på Union Scene/Hovedscenen
 • 21. - 25. juni kl. 08.30-15.30: Feriekurs