Den kulturelle skolesekken (DKS) er et nasjonalt kunst- og kulturformidlingsprogram hvor alle kommuner forplikter seg til å gi kunst- og kulturopplæring til alle elever i grunnskolen.

DKS lokalt samarbeider tett med Viken fylkeskommune og lokale kunst- og kulturaktører. I den lokale delen av DKS skal elevene møte kunst- og kulturuttrykk gjennom deltakelse og aktivitet i samhandling med profesjonelle utøvere.

Programmet for DKS i Drammen finner du på nettsidene til Viken fylkeskommune:

I Drammen er DKS:

 • gratis for alle skoler
 • obligatorisk
 • en naturlig del av alle skolens planer
 • forankret i den til enhver tid gjeldene læreplanverk
 • kvalitetssikret
 • faste trinnvise tilbud med lokal forankring
 • en grunnstamme av tilbud for alle barn hvert skoleår som inneholder musikk, visuell kunst, litteratur, teater/scenekunst og kulturarv

Målet med DKS er:

 • å bidra til at elever i grunnskolen får et profesjonelt kulturtilbud.
 • å legge til rett for at elever i grunnskolen lettere skal få tilgang til, gjøre seg kjent med og få et positivt forhold til kunst- og kulturuttrykk av alle slag.
 • å bidra til å utvikle en helhetlig innlemmelse av kunstneriske og kulturelle uttrykk i realiseringen av skolens læringsmål.
 • å være et program som er forankret i Kunnskapsløftet.

Utøver?

Lokale utøvere kan melde inn tilbud om deltagelse i lokal DKS. 
Frist for dette er 20. januar hvert år.

Kontakt DKS Ungdomstrinnet

Elin Kjærvik Skomsøy
 • Tlf: 918 67 866

Kontakt DKS Barnetrinnet

Cecilie Fevang

 • Tlf: 480 05 320

Christin Hoff

 • Tlf: 971 88 009