Telefon:

32 04 56 80

E-post:

Besøksadresser:

Lokasjon Union Scene (her ligger også administrasjonen):

Grønland 60
3045 Drammen

Lokasjon Folkets hus i Krokstadelva:

A. J. Horgens vei 25
3055 Krokstadelva

Lokasjon Knutepunkt Svelvik:

Åsgaten 24
3060 Svelvik

Administrasjon Kulturskole

Virksomhetsleder Kulturskole og Ung Kultur/Rektor Drammen kulturskole: Geir Morten Hansen
Telefon: 32 04 56 82 / 467 83 000
E-post:

Avdelingsleder Kulturskole: Line Fredriksdatter
Telefon: 32 04 56 97 / 971 31 883
E-post:

Fagansvarlig Kulturskole og ung kultur: Sven-Erik Nilssen
Telefon: 909 31 059
E-post:

Administrasjonskonsulent: Hanne Elven
Telefon: 32 04 56 85 / 905 11 815
E-post: 

Administrasjonskonsulent: Maia Guldal
Telefon: 32 04 56 80
E-post:

Administrasjon/lærer: Hilde Glesne
Telefon: 951 84 203
E-post:

Administrasjon/lærer: Hilde Ludvigsen Akerlie
Telefon: 33 78 02 63
E-post:

Administrasjon/prosjektleder/lærer: Kristin Johnsdatter Søraune
Telefon: 922 07 264
E-post:

Administrasjon Den kulturelle skolesekken

Kulturkonsulent: Christin Hoff
Telefon: 32 04 56 84 / 971 88 009
E-post:

Kulturkonsulent: Cecilie Fevang (vikar)
Telefon: 32 04 56 84 / 480 05 320
E-post:

Kulturkonsulent: Hilde Glesne (vikar)
Telefon: 951 84 203
E-post:

Kulturkonsulent: Elin Kjærvik Skomsøy
Telefon: 918 67 866
E-post: