Fritidskortet er nå avsluttet

Fritidskortet er for barn og unge mellom 6 og 18 år med folkeregistrert adresse i Drammen kommune. Med fritidskortet kan barnet få 1000 kroner i halvåret som kan brukes på én eller flere organiserte fritidsaktiviteter registrert på nettsiden til Drammen Friskus. Prosjektet Fritidskortet er nå avsluttet.

Dette er fritidskortet

 • Fritidskortet er et tilbud til alle barn og unge mellom 6 til 18 år.
 • Barnet får opp til 1000 kroner i halvåret som brukes på én eller flere faste organiserte fritidsaktiviteter.
 • Fritidskortet gjelder fra det kalenderåret du fyller 6 år til og med kalenderåret du fyller 18 år.
 • Søsken får ett fritidskort hver.
 • Pengene på fritidskortet tilhører hvert enkelt barn og kan ikke overføres til søsken.

Fritidskortet dekker deltakeravgift på en eller flere faste organiserte aktiviteter inntil 1000 kroner per barn eller ungdom per halvår.

 • Dette kan være treningsavgift, spillerlisens, kontingent etc. er inkludert i ordningen.
 • Fritidskortet dekker organiserte hverdagsaktiviteter som skjer minst 8 ganger i halvåret.
 • En fast organisert aktivitet er en aktivitet som er planlagt og instruktørledet.
 • Fritidskortet dekker ikke ferietilbud, leiropphold eller turneringer.
 • Kortet kan ikke benyttes på kino, bowling eller andre egenorganiserte aktiviteter.
 • Sportsutstyr, instrumenter osv. dekkes ikke av fritidskortet. Eksisterende lånetilbud kan benyttes for dette.

Fritidskortordningen vil kunne benyttes frem til 31. juli 2022. Alle med et aktiv fritidskort får fornyet fritidskortet 1. januar 2022. Ubrukte midler fra 2021 vil automatisk trukket ut erstattet med nytt beløp (1000 kr).

Fritidskortordningen avsluttes etter 31. juli 2022.

Hvor finnes oversikt over aktivitetene?

Se på drammen.friskus.com for mer informasjon.

Trenger du mer informasjon eller hjelp til å hente Fritidskortet? 

Innbyggertorgene kan gi deg veiledning i bruk av Fritidskortet.

 • Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl 9.00 -15.00, torsag kl 10.00-15.00.
 • Telefon: 32 04 52 00

Refusjonsordning

Det kan søkes refusjon for aktivitetsavgift betalt innen 1 august. Refusjonsordningen avvikles 30 august 2022. Etter den datoen vil det ikke være mulig å sende inn søknader om refusjon.

Arrangører

Pilotkommune

Målet med fritidskortordningen er at flere barn og unge får delta i faste, organiserte aktiviteter.

Bufdir har fått i oppdrag av Barne- og familiedepartementet å utrede en fritidskortordning med tilhørende utprøving i pilotkommuner. Mulighet til deltakelse i fritidsaktiviteter er viktig for å unngå utenforskap.

Fritidskortet skal være universelt og for alle barn i alderen 6 til fylte 18 år.

Samtidig skal det arbeides særskilt med å få utsatte grupper som i utgangspunktet har lav deltakelse, til å benytte kortet.

Les mer om ordningen på Bufdirs nettsider.