Fritidskortet

Fritidskortet er for barn og unge mellom 6 og 18 år med folkeregistrert adresse i Drammen kommune. Med fritidskortet kan barnet få 1000 kroner i halvåret som kan brukes på én eller flere organiserte fritidsaktiviteter registrert på nettsiden til Drammen Friskus.

Dette er fritidskortet

 • Fritidskortet er et tilbud til alle barn og unge mellom 6 til 18 år.
 • Barnet får opp til 1000 kroner i halvåret som brukes på én eller flere faste organiserte fritidsaktiviteter.
 • Fritidskortet gjelder fra det kalenderåret du fyller 6 år til og med kalenderåret du fyller 18 år.
 • Søsken får ett fritidskort hver.
 • Pengene på fritidskortet tilhører hvert enkelt barn og kan ikke overføres til søsken.

Fritidskortet dekker deltakeravgift på en eller flere faste organiserte aktiviteter inntil 1000 kroner per barn eller ungdom per halvår.

 • Dette kan være treningsavgift, spillerlisens, kontingent etc. er inkludert i ordningen.
 • Fritidskortet dekker organiserte hverdagsaktiviteter som skjer minst 8 ganger i halvåret.
 • En fast organisert aktivitet er en aktivitet som er planlagt og instruktørledet.
 • Fritidskortet dekker ikke ferietilbud, leiropphold eller turneringer.
 • Kortet kan ikke benyttes på kino, bowling eller andre egenorganiserte aktiviteter.
 • Sportsutstyr, instrumenter osv. dekkes ikke av fritidskortet. Eksisterende lånetilbud kan benyttes for dette.

Fritidskortordningen vil kunne benyttes frem til 31. juli 2022. Alle med et aktiv fritidskort får fornyet fritidskortet 1. januar 2022. Ubrukte midler fra 2021 vil automatisk trukket ut erstattet med nytt beløp (1000 kr).

Fritidskortordningen avsluttes etter 31. juli 2022.

Hente kortet

Når kan fritidskortet tas i bruk?

Fritidskortet for 2022 kan nå tilgjengelig.

Hvor finnes oversikt over aktivitetene?

Se på drammen.friskus.com for mer informasjon.

Hvordan betales deltakeravgift?

 • Man må registrere profil på Friskus for å kunne bruke fritidskortet. Det tildeles 1000 kroner per halvår som kan brukes etter eget ønske og på flere aktiviteter. Første periode går fra 1. august til 31. desember. Andre periode går fra 1. januar til 31. juli. 
 • Hvis kontingenten er på mer enn 1000 kroner må deltager selv betale resten. Hvis kontingenten for eksempel er på 1500 kroner betales da 1000 kroner med fritidskortet, så betaler foresatte de resterende 500 kronene med kort eller faktura.

Refusjonsordning

Har du betalt deltakerkontingent, men ønsker i stedet å bruke Fritidskortet?

Trenger du mer informasjon eller hjelp til å hente Fritidskortet? 

Innbyggertorgene kan gi deg veiledning i bruk av Fritidskortet.

 • Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl 9.00 -15.00, torsag kl 10.00-15.00.
 • Telefon: 32 04 52 00

Arrangører

Pilotkommune

Målet med fritidskortordningen er at flere barn og unge får delta i faste, organiserte aktiviteter.

Bufdir har fått i oppdrag av Barne- og familiedepartementet å utrede en fritidskortordning med tilhørende utprøving i pilotkommuner. Mulighet til deltakelse i fritidsaktiviteter er viktig for å unngå utenforskap.

Fritidskortet skal være universelt og for alle barn i alderen 6 til fylte 18 år.

Samtidig skal det arbeides særskilt med å få utsatte grupper som i utgangspunktet har lav deltakelse, til å benytte kortet.

Les mer om ordningen på Bufdirs nettsider.