Målet med fritidskortordningen er at flere barn og unge får mulighet til å delta i faste, organiserte aktiviteter. Barn og unge mellom 6 og 18 år med folkeregistrert adresse i Drammen kommune kan få 1000 kroner i halvåret som de kan bruke på én eller flere organiserte fritidsaktiviteter registrert på nettsiden til Drammen Friskus.

For innbyggerne

 

For arrangører

Skjermbilde 2021-08-10 kl. 09.47.16.png

Hva er fritidskortet? 

Dette skal være et tilbud til alle barn og unge mellom 6 til 18 år, der du får opp til 1000 kroner i halvåret som du kan bruke på én eller flere fritidsaktiviteter. Fritidskortet er personlig. Målet med fritidskortet er å bidra til økt deltakelse og inkludering.

Hvem kan få fritidskort?

Fritidskortet gjelder fra det kalenderåret du fyller 6 år til og med kalenderåret du fyller 18 år. Søsken får ett fritidskort hver. Pengene på fritidskortet tilhører hvert enkelt barn og kan ikke overføres til søsken. 

Hva dekker fritidskortet?

Deltakeravgift på en eller flere aktiviteter inntil 1000 kroner per barn eller ungdom per halvår. Treningsavgift, spillerlisens, kontingent etc. er inkludert i ordningen. Fritidskortet dekker organiserte hverdagsaktiviteter som skjer minst 8 ganger i halvåret.

Hva dekker IKKE fritidskortet?

Fritidskortet dekker ikke ferietilbud, leiropphold eller turneringer. Kortet kan ikke benyttes på kino, bowling eller andre egenorganiserte aktiviteter.
Sportsutstyr, instrumenter osv. dekkes ikke av fritidskortet. Eksisterende lånetilbud benyttes for dette.

Når kan fritidskortet tas i bruk?

Fritidskortet i Drammen kan tas i bruk fra 1. august 2021.

Når kan arrangører begynne å registrere tilbud?

Arrangører og de som tilbyr aktiviteter for barn og unge, kan starte å registrere sine tilbud fra 15. juni 2021. Registrer gjerne også gratis aktiviteter.

Arrangører registrerer sine aktiviteter og relevant informasjon på nettsiden. Målet er at både valg av aktivitet og betaling av deltakeravgift kan skje i samme løsning.

Kriterier for lag og foreninger som tilbyr fritidskortaktivitet

 • Aktiviteten må gjennomføres minimum 8 ganger pr. halvår.
 • Aktiviteten må være for barn og unge mellom 6-18 år.
 • Prisen på aktiviteten kan ikke øke i denne perioden.
 • Arrangøren må være registrert i Brønnøysundregistrene og sikre at alle som jobber med barn fremlegger gyldig politiattest.
 • Aktivitetstilbyderen må være registrert i Drammen kommunes digitale løsning.
 • Organisasjoner må godta kommunens krav til personvern og sikkerhet i den digitale løsningen.

Hvor finnes oversikt over aktivitetene?

Se på drammen.friskus.com for mer informasjon.

Hvordan betales deltakeravgift?

 • Man må registrere profil på drammen.friskus.com for å kunne bruke fritidskortet. Det tildeles 1000 kroner per halvår som kan brukes etter eget ønske og på flere aktiviteter. Første periode går fra 1. august til 31. desember. Andre periode går fra 1. januar til 31. juli. 
 • Hvis kontingenten er på mer enn 1000 kroner må deltager selv betale resten. Hvis kontingenten for eksempel er på 1500 kroner betales da 1000 kroner med fritidskortet, så betaler foresatte de resterende 500 kronene med kort eller faktura.

Refusjonsordning

 • Det vil bli mulig å søke refusjon for allerede betalt deltakeravgift i 2021. Mer detaljert informasjon om hvordan søknadsprosessen vil foregå vil kommer. Send e-post til fritidskortet@drammen.kommune.no for spørsmål.
 • Det jobbes nå med et eget system for refusjonsordning. Det blir lagt ut informasjon om ordningen medio oktober.

Trenger du mer informasjon og hjelp til å søke?

 • Drammen kommune gir informasjon og veiledning i bruk av fritidskortet til alle interesenter. 
 • Send en epost med spørsmål til fritidskortet@drammen.kommune.no
 • For spørsmål eller hjelp, ta kontakt med den frivilligsentralen nærmest deg - mandag til fredag 10 -14:

  Frivilligsentral Svelvik - 901 31 722
  Frivilligsentral Mjøndalen - 419 20 061
  Frivilligsentral Fjell - 938 25 602
  Frivilligsentral sentrum - 900 75 399

Pilotkommune

Målet med fritidskortordningen er at flere barn og unge får delta i faste, organiserte aktiviteter.

Bufdir har fått i oppdrag av Barne- og familiedepartementet å utrede en fritidskortordning med tilhørende utprøving i pilotkommuner. Mulighet til deltakelse i fritidsaktiviteter er viktig for å unngå utenforskap.

Fritidskortet skal være universelt og for alle barn i alderen 6 til fylte 18 år.

Samtidig skal det arbeides særskilt med å få utsatte grupper som i utgangspunktet har lav deltakelse, til å benytte kortet.

Les mer om ordningen på Bufdirs nettsider.