Drammen kommune refunderer deltakeravgift med inntil 1000 kroner. Refusjonsordningen vil i denne omgangen omfatte deltakeravgift for 2021. Refusjonen gjelder kun for barn og unge 6-18 år som er folkeregistrert i Drammen kommune.

For å motta refusjon, må du ha opprettet en egen brukerprofil på nettsiden Drammen Friskus og ha aktivert Fritidskort for hvert barn som du søker refusjon for. 

Disse kravene må være oppfylt for å få refusjon

 • Barn og unge i alderen 6-18 år som er bosatt i Drammen kommune.
 • Man har allerede betalt årskontingent for 2021.
 • Foresatte som ber om refusjon må være samme person som har hentet ut/aktivert Fritidskortet for barnet det søkes refusjon for. 
 • Søsken har ett fritidskort hver. Fritidskortet er personlig, det skal sendes inn en søknad per barn, altså ikke samlet.
 • Lag, foreninger og organisasjoner man er medlem i, må være godkjent som fritidskortarrangør på Drammen Friskus.
 • Det må fremlegges bevis på betalt deltakeravgift som det søkes refusjon for.

Fyll inn digitalt refusjonsskjema:

Hvordan går du fram?

Dette må fremkomme i innsendte vedlegg

 • Navnet på barnet eller ungdommen
 • Navnet på klubb, lag og forening eller organisasjon
 • Hva gjelder fakturaen for - aktiviteter og semester/år
 • Fakturabeløp
 • Kvittering på at faktura er betalt

For spørsmål eller hjelp, ta kontakt på telefon mandag til fredag 9.00 -15.00 på tlf. 32 04 52 00.