Gebyrer bibliotek

Se gebyrer og satser for bibliotektjenesten.

Erstatninger Kr
Erstatning, ved 3. gangs purring blir det et erstatningskrav som krever administrasjonsgebyr 100  
+ erstatingsbeløp
Bok / lydbok 400
DVD/VHS/Blu-Ray 200
Språkkurs 750
Tegneserier/tidsskrifter 200
Instrumenter og forsterkere Til markedsverdi
Spill / kontrollere Til markedsverdi
Nettbrett Til markedsverdi
ANNET  
Tøynett 10
A4 Kopi print  2
A3 Kopi print 4

Låneregler

Alle som er registrert som lånere hos oss er pliktig å følge våre låneregler:

  • Det er gratis å låne fra biblioteket.

  • Alle som har adresse i Norge kan få bibliotekkort. Alle må vise legitimasjon med fødselsnummer (11 siffer), D- eller DUF-nummer. Dette gjelder nå også for barn! Barn under 15 år må ha foresattes underskrift.

  • Ved å signere på bibliotekkortet bekrefter du at du har godtatt lånereglene våre.

  • Du må alltid bruke bibliotekkortet og PIN-kode for å få lånt.

  • Du er ansvarlig for alle lån på bibliotekkortet ditt.

  • Ved 3. purring anses materialet som tapt og saken oversendes til Kemneren for innkreving.

  • Tap og skade på materialet må erstattes. Se erstatningssatser under. Biblioteket er ikke ansvarlig for skade som måtte oppstå på avspillingsutstyr.

  • Brudd på reglementet kan medføre tap av lånerett.

Les mer på nettsidene til Drammensbibliotekene.