Se gebyrer og satser for bibliotektjenesten.

Satser for 2020 tidligere Drammen kommune

Purregebyr kr
For sen innlevering - første gangs purring 50
For sen innlevering - andre gangs purring 50
Prisen pr. varsel er kr 50. Du betaler summen av antall varsler opp til maks samlet sum kr 200.
Barn til og med 15 år får ikke gebyr på varsler.
Erstatningssatser kr
Nytt lånekort ved tap 50
Bok/lydbok 450
Film 250
Språkkurs 750
Musikk-CD 100
Tegneserier/tidsskrifter/noter 200
Instrumenter og forsterkere 1500
Spill/konsoller 500
øvrige priser kr
Plastpose 2
Tøynett 10
Kopi/print Kr 1 for A4 / kr 2 for A3
Bekreftelse på rett kopi Kr 10 per bekreftet kopi

Satser for 2020 tidligere Nedre Eiker kommune

PUrregebyrer kr
For sen innlevering - første gangs purring 30
For sen innlevering - andre gangs purring 60
Maksgrense for purregebyr 105
Erstatninger kr
Lånekort 0
Bok/lydbok *
DVD/VHS/Blu-Ray *
Språkkurs *
Musikk-CD *
Noter *
Tegneserier/tidsskrifter *
Instrumenter og forsterkere **
Spill/konsoller **
Plastpose Kr 0
Tøynett **
Kopi/print Kr 2 for A4, kr 4 for A3
Bekreftelse på rett kopi Utsteder ikke rett kopi.

* Skjønnsmessig vurdering av erstatningsbeløp i tidligere Nedre Eiker
** Har ikke tilbud om utlån av dette

Satser for 2020 tidligere Svelvik kommune

Satser tidligere Svelvik kommune kr
For sen innlevering - første gangs purring kr 25
For sen innlevering - andre gangs purring kr 25
Maksgrense for purregebyr kr 55
Erstatninger  
Lånekort kr 25
Bok/lydbok Kr 360 for skjønn og kr 565 for sakprosa
DVD/VHS/Blu-Ray kr 255
Språkkurs kr 770
Musikk-CD kr 255
Noter kr 110
Tegneserier/tidsskrifter kr 110
Instrumenter og forsterkere **
Spill/konsoller** **
Plastpose kr 0
Tøynett **
Kopi/print kr 0
Bekreftelse på rett kopi Utsteder ikke rett kopi

** Har ikke tilbud om utlån av dette.