Knutepunkt Fjell - festsal

Mer informasjon om leie kommer. 

Besøksadresse

Laurits Grønlandsvei 21
3035 Drammen