Hva inneholder huset?

 • Storesal inntil 370 personer, kr 700 pr. time
 • Lillesal inntil 90 personer, kr 350 pr. time
 • Bruk av kjøkken pr. gang, kr 460
 • Heldagsarrangement (kommersielt) kr 18 000
 • Heldagsarrangement (Storesal, Lillesal og kjøkken) kr 15 000
 • Heldagsarrangement (Storesalog kjøkken) kr 10 000
 • Heldagsarrangement (Lillesal og kjøkken) kr 5000
 • Langtidsleie (minimum 1 uke, pris per dag) kr 3000
 • Markering til alternative trossamfunn - gratis
 • På manglende opprydding utover signert kontrakt og hvor det er behov for ekstra renhold påbeløper et ekstra gebyr på kr 3 440

Renhold av gulv og toalett er inkludert i leieprisen.

Utstyr

 • Stort kinolerret i Storesalen og lite lerret i Lillesalen
 • Flipp-over
 • Mikrofonanlegg og stativ
 • 20 sceneelementer à 2 x 1 meter, tilsvarende 40m2.
 • Servise til ca. 300 personer

Nøkkelinformasjon

Konserter, markeder, forsamlingslokale

Åpningstider

For avtale om utleie:
Mandag-fredag kl. 08.00-15.00

Telefon

95 73 06 98

E-post

hans.jorgen.gustavsen@drammen.kommune.no

Besøksadresse

Nedre Tverrgate 1
3050 Mjøndalen