Informasjon om 17. mai-feiringen i Drammen 2021 blir lagt ut i løpet av våren. Selve programmet for dagen og informasjon om togene publiseres gjerne tidlig i mai. Drammen kommune har en egen 17. mai-komite som har møter i løpet av våren.

Følg gruppen til 17. mai og vær med å lage en alternativ feiring: