Søknadsfrist på driftstilskudd til lag og foreninger (barn, unge og voksne) er i år satt til 1. mai og 9. mai for skolekorps. Les nøye nye retningslinjer og bruk digitalt søknadsskjema for søknader.

Det er nå mulig å søke på driftstilskudd for allmennkulturelle barne- og ungdomsorganisasjoner, skolekorps og for voksne frivillige lag og foreninger. Følg link under til skjema og retningslinjer for søkere. Det vil utarbeides nye og flere tilskuddsordninger våren 2021 gjennom politiske prosesser. Disse ordningene blir vedtatt i slutten av april. Idrett blir ikke harmonisert i denne omgangen.

Tilskudd kunst og allmenn kultur

Harmoniserte tilskuddsordninger for lag og foreninger hvor søknadsfristen:

Mens harmoniseringsprosessen pågår kan man søke:

Spørsmål og yttligere informasjon rundt de tidligere kommunenes tilskuddsordninger kan man få ved å ta kontakt med: 

Tilskudd idrett og friluftsliv

Spørsmål og yttligere informasjon rundt de tilskuddsordninger for idrett og friluftsliv kan man kontakt med Christine Svoren

Tilskudd helse og sosiale formål

Regionale og nasjonale tilskudd

Frivillige lag og foreninger kan søke etter tilskudd blant flere tusen økonomiske støtteordninger. Både regionalt, nasjonale og noen nordiske. 

Andre søknadsordninger

Utlysning BUFDIR-midler

Utlysning IMDI-midler