Det er et politisk ønske å skape økt kulturaktivitet i hele Drammen kommune. Det er derfor bevilget 500 000 kroner i nye tilskuddsmidler til kulturlivet i kommunen. Disse kan søkes av alle.

Kriterier for tildeling av midler

  • Arrangementet/prosjektet skal finne sted i Drammen kommune og bidra til økt kulturaktivitet i de ulike kommunedelene.
  • Aktiviteten skal være åpent for alle, og må være gjennomført eller påbegynt innen utgangen av 2021.
  • Ved markedsføringen av arrangementet/aktiviteten, skal det opplyses om at det er mottatt støtte fra Drammen kommune.
  • Søknaden inneholder et tydelig budsjett med finansieringsplan og en prosjektbeskrivelse, med tid, sted og en beskrivelse av aktiviteten. Det må også oppgis adresse og kontonummer for søker.
  • Det sendes inn en kortfattet rapport og regnskap i etterkant av gjennomføring.
  • Drammen kommune fullfinansierer som regel ikke prosjekter og arrangementer. Søkere oppfordres til også å søke tilskudd andre steder.

Søknaden sendes til kommunepost@drammen.kommune.no,eller Drammen kommune, Postboks 7500, 3008 Drammen. 

Behandlingstid

Det vil bli en administrativ behandling av søknader under 25 000 kroner. Søknader med søknadssum over 25 000 kroner, vil bli behandlet i Hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet, og vil følge politisk møteplan.