Hvert år utlyses og deles det ut diverse priser, stipender og fond i kommunenes regi.

Hvert år utlyses og deles det ut stipender, priser og fond i kommunenes regi. Stipendene og kulturprisen har egne retningslinjer.

Harmoniserte ordninger:

De tidligere kommunenes ordninger fungerer frem til nye ordninger er på plass.