For spørsmål eller informasjon om kultur, friluftsliv, idrett eller frivillighet ta kontakt med virksomhetslederne eller avdelingsledere i den nye organisasjonen. Arbeidsoppgavene blir fordelt i løpet av 2020 og det vil da kunne komme nye navn.

Drammen kulturskole

Geir Morten Hansen (kulturskolerektor og virksomhetsleder)

Avdeling kulturskole

Line Fredriksdatter (avdelingsleder kulturskole)

Ung Kultur

Wenche Andreassen Moe (avdelingsleder Ung Kultur)

Drammensbibliotekene

Jørgen Hovde (biblioteksjef og virksomhetsleder)

Innbyggertorgene

Jonas Bertelsen Apeland (avdelingsleder - vikar)

Arena kultur, idrett og friluftsliv

Tone Ulltveit-Moe (virksomhetsleder)

Kunst og kulturarv

Vibeke Hermanrud (avdelingsleder)

Anlegg, idrett og natur

Arve Røren (avdelingsleder)

Arrangement og Tilrettelagt fritid

Willfred Vuillaume (virksomhetsleder)

Tilrettelagt Fritid og Frivilligsentralene

Patricia Garcia (avdelingsleder)