Kontaktpersoner i kultur, idrett og frivillighet

For spørsmål eller informasjon om kultur, friluftsliv, idrett eller frivillighet ta kontakt med virksomhetslederne eller avdelingsledere.

Drammen kulturskole

Geir Morten Hansen (kulturskolerektor og virksomhetsleder)

Ung Kultur

Wenche Andreassen Moe (avdelingsleder Ung Kultur)

Drammensbibliotekene

Jørgen Hovde (biblioteksjef og virksomhetsleder)

Arena kultur, idrett og friluftsliv

Tone Ulltveit-Moe (virksomhetsleder)

Anlegg, idrett og natur

Roar Søhus (avdelingsleder)

Arrangement og Tilrettelagt fritid

Willfred Vuillaume (virksomhetsleder)