Elevinformasjon

Her legger vi fortløpende ut aktuell informasjon for elever og foresatte. Det er lurt at dere er innom dette fanekortet med jevne mellomrom.

Har vi riktig e-postadresse og mobilnummer på dere?

Vi bruker e-post og sms som primære kommunikasjonskanalene med elever og foresatte.

Elevportal:

Skolens elevprogram gir oversikt over elevens undervisning, kontaktinformasjon til lærer, status på søknader mm. Foresatte kan også selv sjekke sine kontaktopplysninger og gjøre endringer. 

Utmeldingsfrister:

  • Eleven er automatisk påmeldt vårsemesteret hvis ikke skriftlig utmelding foreligger innen 15. november. Ved utmelding etter fristen, må skolepenger for hele påfølgende semester betales. Utmelding gjøres via elevportalen eller pr e-post til drammen.kulturskole@drammen.kommune.no.
  • Elevplassen må bekreftes i forkant av hvert skoleår ved re-registrering (det sendes ut e-post om dette). Bekreftes ikke plassen, får ikke eleven undervisning til høsten.
    Fristen for re-registrering er 1. mai.

Fordypningstilbud for elever på musikkinstrumenter og sang.

Dette er et tilbud til deg med særlig talent, motivasjon og arbeidsvilje, som ønsker å fordype deg utover det ordinære tilbudet i Kulturskolen.

Talentprogrammet er aktuelt uansett om du ønsker å utvikle talentet ditt for å ha størst mulig glede av musikk/sang videre i livet, eller om du vil være best mulig forberedt til opptak på:

  • videregående skole – musikk/dans/drama
  • talentutviklingsprogrammene på Barratt Dues Musikkinstitutt eller Norges Musikkhøgskole

Tilbudet inkluderer samspill/ensemble, masterclass/interpretasjon/klassetime, konserter/utøvende, musikkformidling/sceneopptreden, utvidet hovedinstrumentundervisning, musikkhistorie, musikkteori og hørelære.

For å kunne bli tatt opp på talentprogram for unge musikere, forutsettes det at du går på ordinært tilbud i Kulturskolen.

Påmelding til talentprogrammet registreres via vanlig påmeldingsskjema på nettsiden. Alle som er påmeldt blir innkalt til prøvespill.

Det gjennomføres prøvespill fredag 2. juni 2023.

Inspirasjonskonkurranse 2021 (pdf)