Her finner du kontaktinformasjon til skolekorpsene i Drammen kommune

Danvik Skolekorps

 • Dirigent
  Katja Kammler (408 96 768 / kapokam@gmail.com)
 • Styreleder
  Knut Haugland (997 00 185 / skolekorps.danvik@gmail.com)

Konnerud Skolekorps

 • Hovedkorpsdirigent
  Sivert Fjeldstad Madsen (928 14 781 / sivertfm@gmail.com)
 • Juniorkorpsdirigent
  Anders Abelseth (454 14 992 / anders.abelseth@gmail.com)
 • Aspirantkorpsdirigent
  Anders Abelseth (454 14 992 / anders.abelseth@gmail.com)
 • Undervisningsansvarlig
  Wenche Nilssen (901 06 482 / instruksjon@konnerud-skolekorps.no)
 • Styreleder
  Jan Ingeberg (920 18 251 / leder@konnerud-skolekorps.no)

Krokstad og Solberg Skolekorps

 • Dirigent Hovedkorps
  Andreas Olsson (andreas@clarigent.no / 414 28 357)
 • Dirigent Aspirantkorps og Juniorkorps
  Tone Fossum Olsson (toneforrum@hotmail.com / 950 68 833)
 • Styreleder
  Honar Ahmed Said (styreleder@kssk.no / post@kssk.no / 909 55 940)

Mjøndalen og Steinberg Skolekorps

 • Dirigent Hovedkorps og Juniorkorps
  Gustav Jørgensen (gustjor@hotmail.com / 928 40 260)
 • Dirigent Aspirantkorps og rekrutter
  Andreas Håvik (haavik_andreas@hotmail.com / 906 67 650)
 • Styreleder
  Anne-Line T. Lorentzen (anne2line@gmail.com / 932 86 490)

Svelvik Skolekorps

 • Dirigent Hovedkorps og Aspirantkorps
  Torill G. Johannessen (torillaj@hotmail.com / 402 20 576)
 • Styreleder
  Marianne Lauritzen (leder@svelvikskolekorps.no / 913 15 750)

Øren Skolekorps

 • Hovedkorpsdirigent
  Torild Hafskjold (hafto@me.no / 911 61 291)
 • Juniorkorpsdirigent
  Petter Hagen (pethag@online.no / 957 45 194)
 • Aspirantkorpsdirigent
  Petter Hagen (pethag@online.no / 957 45 194)
 • Undervisningsansvarlig
  Øivind Kielland-Bergum (okb@evr-norge.no / 926 32 280)
 • Styreleder
  Øivind Kielland-Bergum (okb@evr-norge.no / 926 32 280)

Åskollen Skolekorps

 • Hovedkorpsdirigent
  Atle Sønstebø (900 67 114 / atlesoen@online.no)
 • Juniorkorpsdirigent
  Lucy Riley (988 66 314 / lucyjriley42@hotmail.com)
 • Aspirantkorpsdirigent
  Lucy Riley (988 66 314 / lucyjriley42@hotmail.com)
 • Undervisningsansvarlig
  Marianne Neve Clausen (982 28 185 / neveclau@frisurf.no)
 • Styreleder
  Eivind Lyngar (913 27 271 / elyngar@online.no)

Åssiden Skolekorps

 • Hovedkorpsdirigent
  Mari Hauglum Bermingrud (452 78 641 / mbermingrud@gmail.com)
 • Juniorkorpsdirigent
  Bente Illevold (417 67 398 / bente@euphonia.no)
 • Aspirantkorpsdirigent
  Mari Hauglum Bermingrud (452 78 641 / mbermingrud@gmail.com)
 • Undervisningsansvarlig og korpsleder
  Linda Oldebråten (908 48 140 / lindabolde@gmail.com)
 • Styreleder
  Wenche Ofstad (938 09 202 / ofstadw@gmail.com)