Her finner du info om viktige datoer for kommende skoleår.

Semesterstart

 • 16. august kl. 09.00-12.30: Planleggingsdag 2 (for ansatte med mer enn 50% stilling)
 • 17. august kl. 09.00-16.00: Planleggingsdag 1 (alle)
 • 19. august kl. 18.00: Semesteråpning alle lokasjoner (alle)
 • 20. august: Undervisningsstart i Kulturskolen

Personalmøter (kl. 09.00-13.00)

 • 10. september (alle)
 • 15. oktober (alle)
 • 19. november (alle)
 • 10. desember (ansatte med mer enn 50% stilling)
 • 14. januar (alle)
 • 11. februar (alle)
 • 11. mars (alle)
 • 22. april (alle)
 • 20. mai (ansatte med mer enn 50% stilling)

Høstferie

 • 4. - 8. oktober

Kulturskolens kulturfestival

 • 25. - 29. oktober

Jul

 • 14. desember: Siste undervisningsdag i Kulturskolen
 • 15. desember kl. 18.00: Kulturskolens juleforestilling, Krokstadelva
 • 16. desember kl. 18.00: Kulturskolens juleforestilling, Union Scene og Svelvik
 • 17. desember kl. 09.00-16.00: Planleggingsdag (for ansatte med mer enn 50% stilling)
 • 17. desember kl. 12.30-16.00: Planleggingsdag (alle)
 • 17. desember kl. 16.00- : Julebord

Oppstart etter jul

 • 3. januar: Første undervisningsdag i Kulturskolen

Vinterferie

 • 28.februar - 4. mars

Aktivitetsdag og Kulturskolens uke

 • 23. april kl. 10.00-15.30: Aktivitetsdag (alle lokasjoner)
 • 25. - 29. april: Kulturskolens uke (alle lokasjoner)

Sommer

 • 10. juni kl. 09.00-12.30: Planleggingsdag 2 (for ansatte med over 50% stilling)
 • 14. juni: Siste undervisningsdag i Kulturskolen
 • 15. juni kl. 18.00: Kulturskolens sommerforestilling, Union Scene/Svelvik
 • 16. juni kl. 18.00: Kulturskolens sommerforestilling, Krokstadelva
 • 17. juni kl. 09.00-16.00: Planleggingsdag 1 (alle)
 • 17. juni kl. 16.00- : Sommeravslutning for ansatte